Ny værkdatabase

Hvad er ICE-værkdatabasen?

ICE-værkdatabasen er Kodas nye værkdatabase. Databasen er stedet, hvor alle oplysninger er registreret om det enkelte musikværk. Dermed er værkdatabasen en kerne i Kodas forretning, da den danner grundlag for, at vi kan udbetale korrekt til vores medlemmer for brug af deres musik. ICE-værkdatabasen indeholder både nationalt og internationalt repertoire.

Med overgangen til den nye værkdatabase går Koda fra at have vedligeholdt sin egen værkdatabase til at have adgang til en værkdatabase som håndteres eksternt og som er fælles for flere forvaltningsselskaber.

Følgende selskaber er i dag kunder hos ICE, som ejer ICE-værkdatabasen:

 • Buma-Stemra (Holland)
 • Koda (Danmark)
 • TONO (Norge)
 • Teosto (Finland)
 • PRSfM (England)
 • STIM (Sverige) 

De baltiske selskaber EAU, AKKA/LAA og LATGA samt STEF (Island) vil tilslutte sig ICE-værkdatabasen i efteråret 2015, og SABAM (Belgien) og GEMA (Tyskland) planlægger at tilslutte sig i henholdsvis 2016 og 2017.

ICE (International Copyright Services AB) ejes af forvaltningsselskaberne PRSfM (England) og STIM (Sverige)

ICE vil fremover overtage nogle af de administrative opgaver, der i dag løses i Koda. Al kontakt vedrørende administration af værker skal fortsat ske via Koda.

Hvornår bliver ICE-værkdatabasen Kodas nye værkdatabase?

Mandag den 12. oktober 2015 lukker vi op for ICE-værkdatabasen. Fra den 9. september 2015 begynder overførelsen af data fra vores nuværende værkdatabase til ICE-værkdatabasen. 

Hvorfor skifter vi værkdatabase?

Overgangen til ICE-værkdatabasen vil medføre, at vi kan spare tid på at identificere en stor del af det internationale repertoire samt at Koda-repertoiret bliver bedre eksponeret overfor de øvrige forvaltningsselskaber, som benytter ICE-værkdatabasen.

En anden stor fordel ved overgangen til ICE-databasen er, at der nu er seks selskaber (plus NCB) om at dele én værkdatabase. Overgangen til ICE-værkdatabasen vil samtidig understøtte en forbedring af vores service, så vi kan sikre, at din udbetaling bliver endnu mere præcis og nøjagtig, også på tværs af landegrænserne.

Alle forvaltningsselskaber har brug for at vedligeholde de samme databaser og mange administrative funktioner er de samme. Det giver derfor mening at indgå partnerskaber med andre forvaltningsselskaber, udnytte de økonomiske fordele og samtidig fremtidssikre Koda i en skærpet konkurrencesituation.

Hvad sker der efter den 12. oktober, hvor vi har skiftet værkdatabase?
 • Du kan igen anmelde værker og rapportere koncerter. Men vær opmærksom på, at vi har en stor mængde værker fra den foregående periode, der skal behandles først, så der kan gå noget tid, før værket kan ses på din værkliste.
 • Dine værker har fået nye værknumre.
 • Vi går i gang med at behandle de værker, der er blevet anmeldt mens systemet har været lukket, og det arbejde forventes færdigt medio november.
Hvad sker der i praksis når værkdatabasen skifter?

Skiftet til ny værkdatabase betyder, at der sker ændringer i måden vi håndterer data på. En del af det administrative arbejde bliver fremover håndteret af ICE. Al kontakt vedrørende administration af værker skal fortsat ske via Koda.

Skiftet til den nye værkdatabase betyder for dig som medlem at:

 • Dine værker får nye værknumre.
 • Der muligvis kan være længere behandlingstid på nyanmeldte værker, og rettelser til eksisterende værker.
Påvirker skiftet til ny værkdatabase min decemberudbetaling?

Ja, det kan have indflydelse på din decemberudbetaling. Hvis du ikke har rapporteret dine koncerter fra 1. og 2. kvartal (jan-juni) 2015 eller anmeldt dine værker senest den 4. september, kan det ikke nå at komme med i decemberudbetalingen. Det vil komme med i den efterfølgende udbetaling i marts 2016. 

Hvorfor kan jeg ikke se de værker, jeg lige har anmeldt?

Hvis du har anmeldt værker efter den 9. september, vil de ikke kunne ses på din værkliste før midt i oktober måned, fordi vi er i gang med at flytte eksisterende værker fra vores nuværende værkdatabase til ICE-værkdatabasen. Vi kan godt modtage dine værkoplysninger, men de bliver ikke behandlet med det samme.

Hvornår kan jeg forvente at se mine anmeldte værker på min værkliste?

Værker du har anmeldt efter den 9. september, er ikke blevet behandlet endnu. Det arbejde starter nu efter den 12. oktober, og vi forventer at være færdige senest medio november.

Hvornår overgår NCB til at bruge ICE-værkdatabasen?

NCB overgår til ICE-værkdatabasen samtidig med Koda, og udbetaler første gang på værker fra ICE-værkdatabasen i december 2015. 

Kan jeg fortsat søge værker frem i NORD-DOC?

Ja, hvis du har en adgang fra tidligere, så kan du fortsat søge værker frem i det gamle Nord-Doc. Du skal dog være opmærksom på, at de data, du ser, ikke er opdateret siden Nord-Doc lukkede den 9. september 2015.        

Er det ny eller gammel data, jeg ser i NORD-DOC?

De data, du ser i NORD-DOC vil være data, som de så ud per 9. september 2015.

Kan jeg printe værkdata fra ICE-værkdatabasen via min forlagsadgang?

Nej. Du kan ikke printe værkdata fra ICE-værkdatabasen via din forlagsadgang, fordi der ikke eksisterer printerikoner på webinterfacet.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
 • Visningen af data i ICE fra min forlagsadgang
  Forlagskonsulent, Marianne Thorkildsen: mth@koda.dk (t: 61893208)
   
 • Mine brugeroplysninger til min forlagsadgang
  Forlagskonsulent, Marianne Thorkildsen: mth@koda.dk (t: 61893208)
 • Mine værker og forlagsaftaler (agreements)
  Kodas Repertoireafdeling kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til værker og forlagsaftaler: publisher@koda.dk
Kan jeg anmelde forlagsaftaler (agreements) per e-mail til Koda?

Ja. Du kan som vanligt anmelde dine forlagsaftaler (agreements) per e-mail til Koda: publisher@koda.dk

Kan jeg se detaljer på forlagsaftaler (agreements) i ICE-værkdatabasen fra min forlagsadgang?

Nej. Du kan ikke se detaljer (fx andele i procent, territorium, etc.) på dine forlagsaftaler (agreements) i ICE-værkdatabasen fra din forlagsadgang.

Skal jeg anmelde en ny forlagsaftale (agreement) til Koda eller til ICE?

Du skal som vanligt anmelde en ny forlagsaftale (agreement) til Koda: publisher@koda.dk

Al kontakt vedrørende administration af forlagsaftaler (og værker) skal fortsat ske igennem Koda.

Hvordan håndteres dobbeltkrav (counter claims) fremover?

Håndteringen af dobbeltkrav (counter claims) vil forblive den samme, nu hvor ICE-værkdatabasen er vores værkdatabase. Koda vil som vanlig praksis spærre de forlagsandele på værket, som står i dobbeltkrav, indtil dobbeltkravet er løst

Hvad sker der i praksis når vi skifter værkdatabase?

Skiftet til ny værkdatabase betyder, at der sker ændringer i måden vi håndterer data på. ICE vil fremover overtage nogle af de administrative opgaver, der i dag løses i Koda. Alt kontakt vedrørende værkdokumentation skal fortsat ske via Koda. 

Hvad betyder det for dig som forlag:

 • Dine værker får nye værknumre
 • Dine forlagsaftaler får nye aftalenumre
 • Dine forlagsaftaler vil blive registreret og vist på en anden måde end hidtil.
 • Der kan muligvis være længere behandlingstid på nyanmeldte værker og forlagsaftaler.
;