Udgivelsespuljen

Alle komponister og sangskrivere, der er medlem af Koda, kan søge støtte til udgivelse af ny musik gennem en ny pulje under Kodas kulturelle midler. 

Formålet med Udgivelsespuljen er at støtte udgivelser af nyskabt musik for derved at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet i Danmark. Udgivelsespuljen har et særligt fokus på at styrke den professionelle produktion af egne nye værker. Der vil være to årlige puljer, der kan søges.

Bemærk: Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2019 kl. 15. Der vil blive åbnet for ansøgninger ca. 3 uger før.

Hvem kan søge?

Udgivelsespuljen støtter komponister og sangskrivere, der er medlemmer af Koda.

Hvad kan man søge støtte til?

Udgivelsespuljen støtter udgifter til udgivelse af nyskabt musik herunder indspilning, mix og mastering samt udgifter til musikerhonorar, producer og studieleje. Puljen yder støtte til komponister og sangskriveres egne værker, der som udgangspunkt ikke tidligere har været udgivet.


Der må ikke være ydet støtte til udgivelsen via Musikforlæggerne.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
 • Ansøgning, der omfatter projektbeskrivelse, motivation og om dig, må max fylde 1 side. 
 • Tidsplan
 • Lydfil eller nodemateriale
 • CV
 • Budget
 • Fuldmagt fra komponist eller sangskriver, hvis manager søger på vegne af en komponist eller sangskriver. Ansøgninger uden fuldmagt kan blive afvist.

Din ansøgning skal have en form, så udvalget har mulighed for at vurdere materialets potentiale til udgivelse. Udgivelsen skal være realiserbar og realistisk. Det vil sige, at der fx allerede skal være indgået en aftale om studieleje i forbindelse med indspilning, mix og mastering, eller aftale om udgivelse med musikselskab mm.

Hvornår er fristen?

Udgivelsespuljen har to årlige ansøgningsfrister:

 

 • 1. oktober 2019 kl. 15
 • Marts 2020 - dato følger
Hvem vurderer din ansøgning?

Ansøgninger til Udgivelsespuljen behandles af et fordelingsudvalg. Udvalget består i 2019 af:

 • Søren Krogh (udpeget af DJBFA)
 • Simon Christensen (udpeget af DKF)
 • Tobias Stenkjær (udpeget af DPA)
Støttebeløb

Der gives som udgangspunkt støttebeløb på mellem 20.000 til 50.000 kr., som dækker udgifter til indspilning, mix og mastering.

Udbetaling af støtte

Støtte fra Udgivelsespuljen gives som tilskud. Halvdelen af tilskuddet udbetales umiddelbart efter tilsagn, og den anden halvdel udbetales, når der indsendes dokumentation i form af kvitteringer for afholdte udgifter. Det er yderligere en forudsætning for tilskuddet, at du afleverer dokumentation for udgivelsen, senest 12 mdr. efter at der er opnået tilsagn. Ellers kan støtten kræves tilbagebetalt.


Du kan max opnå støtte fra puljen en gang årligt, og max en gang til den samme udgivelse.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 3 måneder efter ansøgningsfristen.