Kodas kulturelle midler

Kodas kulturelle midler kan søges af alle Kodas medlemmer, men der er forskellige puljer afhængig af, om man er autormedlemmer eller forlagsmedlem. Find de forskellige ansøgningsmuligheder via følgende links til foreningernes hjemmesider:

For autormedlemmer

For forlagsmedlemmer


Retningslinjer for anvendelsen af Kodas kulturelle midler

  • Den 20. februar 2017 vedtog Kodas bestyrelse et nyt regulativ for anvendelsen af de kulturelle midler fra 2018. Se regulativet her

Ny udgivelsespulje

Den 22. februar 2019 åbner vi for ansøgninger til en ny tværgående udgivelsespulje. Fristen for ansøgninger bliver d. 22. marts klokken 15.00.

Udgivelsespuljen støtter udgivelse af nyskabt musik, med særligt fokus på professionelproduktion af egne værker, der som udgangspunkt ikke tidligere har været udgivet. Puljen støtter udelukkende autorer, der er medlemmer af Koda.

Puljen yder støtte til udgifter til indspilning, der er en forudsætning for at nyskabt musik kan distribueres. Koda investerer med Udgivelsespuljen i udgivelse af materiale med et potentiale til at sikre den fortsatte udvikling af musiklivet.

Puljen støtter udgivelse, som er udgifter til indspilning, mix og mastering (cd-, vinyl- og digitaludgivelser).

Du kan læse mere om udgivelsespuljen, og hvordan du ansøger her