Kodas kulturelle midler

Kodas kulturelle midler kan søges af alle Kodas medlemmer, men der er forskellige puljer afhængig af, om man er autormedlemmer eller forlagsmedlem. Find de forskellige ansøgningsmuligheder via følgende links til foreningernes hjemmesider:

For autormedlemmer

For forlagsmedlemmer


Retningslinjer for anvendelsen af Kodas kulturelle midler

 • Se regulativet for anvendelsen af de kulturelle midler i 2017 her.
 • Den 20. februar 2017 vedtog Kodas bestyrelse et nyt regulativ for anvendelsen af de kulturelle midler fra 2018. Se regulativet her

 

Regler for udbetaling af allerede tildelt støtte

Støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at dine indtægter forbundet med projektet ikke må overstige dine udgifter.

Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af midlerne, kræver dette en tilladelse fra Båndudvalget. Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 1 år.

Sådan får du udbetalt din støtte

Inden vi kan udbetale din støtte skal vi modtage A: Dokumentation for at projektet er færdig, B: Kreditering af Koda og C: Regnskab. Dette gælder ikke arbejdslegater og rejselegater.

Hvornår er et projekt færdigt?

A: Du skal kunne dokumentere at projektet er færdigt.

 • Fysisk udgivelse (cd, plade, node eller bog) sendes til Koda
 • Eller artwork og betalt faktura for tryk fra et NCB godkendt trykkeri.
 • Online udgivelser: Vi skal have et link til en professionel onlineudbyder eller streamingtjeneste (fx Spotify eller iTunes. Må ikke kræve login).
 • Musikvideoer kan lægges på YouTube.


B:
Kreditering af Koda kan ske på følgende måder:

 • På coveret af din udgivelse
 • I forbindelse med en onlineudgivelse
 • Egen hjemmeside sammen med musikken
 • Offentlig Soundcloud kanal sammen med musikken
 • Youtube sammen med musikken

Vi godtager ikke udgivelser og krediteringer på Facebook


C:
Regnskab

Et regnskab skal indeholde oplysninger om indtægter og udgifter forbundet med dit projekt.
Med indtægter menes der legater, støtte fra andre organisationer, tilskud fra pladeselskaber, penge som er crowdfundet og lignende der kan være givet i forbindelse med projektet.

Vær opmærksom på at vi skal have modtaget den nødvendige dokumentation inden fristens udløb.

Du kan også se videoen: En guide til udbetaling af støtte

Hvordan søger jeg de kulturelle midler? Og hvor?

På Koda Stream kan du se videoer fra vores medlemsarrangementer. Se videoen her fra en aften om de kulturelle midler.