}

Andre støttemuligheder

Hvor henvender komponister og sangskrivere sig, når de skal søge støtte til udgivelser, arbejdsophold, kurser eller noget helt andet? Det kan være svært at finde frem til de relevante puljer i junglen af legater og støtteordninger. Derfor har vi udarbejdet en oversigt over nogle af de relevante puljer, man kan søge udover de midler, som Koda selv fordeler.

Statslige, regionale og kommunale puljer

Statens Kunstfond

Amatørmusik Frist den 15. august 2018

Arbejdslegater – musik Frist den 15. februar 2018

Børn og unge – læringsmiljøer Frist den 15. august 2018

Den unge elite Frist den 1. marts 2018

Huskunstnerordningen Frist den 6. marts og 2. oktober 2018

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed – musik Frist den 15. august 2018

Komponistaftaler Frist den 15. januar, 15. maj, 17. september 2018

Koncertvirksomhed Frist 1. oktober 2018

Musikfestivaler Frist den 15. august 2018

Orkestre, bands, kor og ensembler Frist den 15. august 2018

Rådighedsbeløb for grammofonplader (musik) Frist 1. december 2018

Tværkunstneriske projekter – musik/scenekunst 1. marts 2018

 

Regionale puljer

Region Hovedstaden: Midler til store internationale sports- og kulturevents

Region Midtjylland: Tilskud til kulturprojekter

Region Nordjylland: Kulturpuljen

Region Syddanmark: Kulturpuljen

  

Kommunale puljer

Aalborg Kommune: Kulturpulje

Aarhus Kommune: Støtte til kunst og kultur

Esbjerg Kommune: Kulturpuljen

Frederiksberg Kommune: Musikudvalgets pulje

Københavns Kommune: Kultur- og Projektpuljen 

Odense Kommune: Tilskud til musik og kultur

Private fonde, foreninger o.a.

3Fs Medie- og Kulturfond  Ansøgningsfrist 12. februar, 15. maj, 21. august, 16. november 2018

Albanifonden Ansøgningsfrist 15. oktober

A.P. Møller Fonden Løbende ansøgningsfrist

Augustinus Fonden Løbende ansøgningsfrist

Beckett-Fonden Løbende ansøgningsfrist

Bikubenfonden Løbende ansøgningsfrist

Bodil Pedersen Fonden april, august, september 2018

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Løbende ansøgningsfrist

C W Strandes Legatfond 1. juli 2018

Dansk Artistforbund Ansøgningsfrist 26. september 2018, kl. 12

Dansk Jazzmusikerforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Kapelmesterforening 10. august 2018, kl. 16

Dansk Korforbund Ansøgningsfrist 5. august 2018

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2018

Dansk Organist og Kantor Samfund Ansøgningsfrist 1. maj 2018

Dansk Solistforbund Løbende ansøgningsfrist

Den Raben-Levetzauske Fond Løbende ansøgningsfrist

Det Obelske Familiefond Løbende ansøgningsfrist

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Løbende ansøgningsfrist

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond  Ansøgningsfrist 15. februar og 15. august

Erda og Christian Schrøders Fond Løbende ansøgningsfrist

Familien Hede Nielsens Fond Løbende ansøgningsfrist

FashionForest legatet (musikstuderende og musikuddannede) Ansøgningsfrist 1. marts

Gangstedfonden Løbende ansøgningsfrist

Glashof Legatet Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september

Hannibal Sanders Fond Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober

Hempel Fonden Løbende ansøgningsfrist

Illum Fondet Ansøgningsfrist: 1. maj 2018

Jazz Danmark støttepuljer Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Jyllands-Postens Fond - Ansøgningsfristen annonceres i avisen i slutningen af februar/begyndelsen af marts måned

Knud Højgaards Fond Løbende ansøgningsfrist

Kong Christian den Tiendes Fond  Ansøgningsfrist: Ultimo maj

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond Løbende ansøgningsfrist

Langgaard Fondet Løbende ansøgningsfrist

Louis-Hansen Fonden Løbende ansøgningsfrist

MXD - eksportstøtte Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Nordea-fonden Løbende ansøgningsfrist 

Nordisk Kulturfond Ansøgningsfrister: 1. februar, 2. maj, 1. oktober 2018

Nordisk Kulturkontakt Løbende ansøgningsfrist

Oticon Fonden Løbende ansøgningsfrist

ROSA – Dansk Rock Samråd Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Sallingfondene  Ansøgningsfrist: 14. september 2018

San Cataldo (Stipendieophold) Ansøgningsfrist 31. marts,  30. november 2018

Simon Spies Fonden Ansøgningsfrist 1. marts og 1. december 2018

SNYK 1. februar, 1. april, 1. september og 1. november 2018

Sonning-Fonden Ansøgningsfrist 31. marts 2018

Sophusfonden Ansøgningsfrist 1. marts og 1. september

Sparekassen Bornholms Fond Ansøgningsfrist: 5. februar, 28. marts, 18. maj, 30. juli, 1. oktober, 12. november 2018

Spar Nord Fonden Løbende ansøgningsfrist

Sydbanks Fonde Løbende ansøgningsfrist

Tempis tilskudspuljer Ansøgningsfrist: 5. marts, 14. maj, 3. september, 3. december 2018. Bemærk tidsfrist er kl. 12 for alle dage.

Tuborgfondet Løbende ansøgningsfrist

Weyse Fonden Ansøgningsfrist: 1. oktober

Wilhelm Hansen Fonden Ansøgningsfrist: 31. august 2018