Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Selvbetjening
Hjælp til Mit Koda
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Registrering af musik i film gammel

Når din musik er med i en film, får vi besked om det via et cue sheet. Et cue sheet er en liste over alle de værker, der er brugt i en film. Du skal dog altid huske at registrere dine værker på Mit Koda, selvom de er med på et cue sheet. 

Hvem skal udfylde et cue sheet?

Cue sheetet registreres ved brug af dette skema. Skemaet kan bruges af både komponister og filmproducenter. Det er som udgangspunkt filmproducentens ansvar, at cue sheetet bliver udfyldt og indsendt til Koda, men nogle gange er det hovedkomponisten, der påtager sig selve udfyldelsen af skemaet. Du kan også vælge at udfylde det med dine titler og sende det videre til producenten. 

De enkelte cues/titler, som indgår i en films underlægningsmusik, kan med fordel sammentælles til ét værk, som på cue sheetet kaldes filmens titel. Det vil lette både Kodas og dit arbejde. Værker, som måske har eller får et eget liv ved fx at blive udgivet, registreres som et selvstændigt værk på cue sheetet. Det gælder også værker med tekst.

Det udfyldte cue sheet sender du til rapportering@koda.dk

Registrer dine værker på Mit Koda

Det er vigtigt, at du også registrerer de enkelte værker via Mit Koda. Filmens samlede underlægning (med filmens titel som værkets titel) skal registreres som et selvstændigt værk.

Vi registrerer så hurtigt som muligt oplysningerne fra cue sheetet i vores system, og via et månedligt udtræk bliver oplysningerne tilgængelige for de fleste af vores søsterselskaber. Det er med til at sikre, at du modtager udbetaling for din filmmusik, hvis filmen vises i udlandet. 

Ønsker du at se cue sheetet på en film, som du har leveret musik til (fx for at se hvilken varighed dit værk er registreret med), er du velkommen til at kontakte Koda's Medlemsservice på medlem@koda.dk.