Brug af sampling

En sampling er en kopi af en sekvens fra en eksisterende lydproduktion, som du benytter i din egen produktion.

Hvis det værk du sampler fra, er beskyttet og kan genkendes i dit værk, så kræver det en tilladelse. Det er helt op til rettighedshaverne på det værk, du sampler fra, at bestemme hvor stor en andel de kræver for at tillade samplingen. Hvis du fx sampler fra Michael Jacksons "Bad", så vil arvinger og forlag muligvis kræve en ganske stor andel af dit værk, også selvom du måske kun har brugt tre sekunder. Argumentet vil være, at netop de tre sekunders sampling kan gøre dit værk til et stort hit.

Læs HER hvordan du søger om tilladelse.

Der findes tre typer sampling

 1. Sampling fra et beskyttet værk

  Hvis du sampler fra et beskyttet værk, skal du have tilladelse fra ophavsmændene eller deres forlag. Det skal fremgå af tilladelsen, hvilket værk der er samplet fra, og hvor stor en andel ophavsmændene til det eksisterende værk kræver at få af dit nye værk. Du kan sende os en kopi af tilladelsen på mail til repertoire@koda.dk. Vi kan først registrere andele til nye ophavsmænd, når vi har modtaget dokumentation for tilladelsen. Vi kan hjælpe dig med oplysninger om, hvor tilladelsen skal søges.

  Husk også at få en tilladelse fra pladeselskabet til at bruge en indspilning til sampling. De udøvende kunstnere og producenterne har nemlig nogle selvstændige rettigheder til den enkelte indspilning. Du kan få mere at vide om den type tilladelse hos GRAMEX.

 2. Sampling fra et frit værk

  Et værk, hvor komponisten har været død i mere end 70 år, er frit.  Du kan derfor frit bruge værket og lade det indgå i nye sammenhænge uden at spørge hverken arvinger eller forlag om lov. Du skal blot oplyse, hvilket værk du har samplet fra og indsende det nødvendige materiale, så vores musikfaglige rådgiver kan fastsætte fordelingen mellem det nye og det gamle materiale. Send materialet til jbh@koda.dk

  Men husk, at selvom værket du bruger er frit, så kan den udgivelse, du sampler fra, være beskyttet med producent- og udøverrettigheder. Er det tilfældet, så sørg for at indhente den nødvendige tilladelse fra pladeselskabet. Du kan få mere at vide om dette hos GRAMEX.

 3. Sampling fra sample libraries, hvor en særlig tilladelse til anvendelse medfølger

  Hvis du sampler fra sample libraries (lydbiblioteker) – enten online eller fra en cd – hvor der medfølger en tilladelse til videre brug, behøver du ingen yderligere tilladelse. Du skal blot huske at skrive i din værkregistrering, hvor du har samplet fra. Hvis du er i tvivl om rettighederne på samplingerne fra et sample library, så kontakt producenten og spørg.