Månedens tip - september

til dig, der er ved at indgå forlagskontrakt i udlandet

I de udenlandske forlagskontrakter står der typisk, at rettighedshaver skal være medlem af det lokale forvaltningsselskab. Dette er ikke korrekt. Du behøver ikke at melde dig ud af Koda og ind i et andet forvaltningsselskab for at indgå en forlagsaftale i et andet land. Gensidighedsaftalen mellem forvaltningsselskaberne sikrer nemlig lige vilkår for medlemmer af Koda – også i udlandet. 

Du kan læse mere her