Har du brug for et musikforlag, og hvad laver en musikforlægger egentlig?

Måske er du allerede tilknyttet et musikforlag, men hvis ikke, kan du her få indblik i, hvornår du som medlem kan have gavn af det, et musikforlag kan tilbyde. 

Musikforlagets kernefunktioner

 

Et musikforlag har fokus på at øge sangskrivernes indtægter, beskytte deres rettigheder og spille en støttende rolle i den kreative proces for at udvikle værkerne. Den kreative sparring kan blandt andet være, at Musikforlæggerne sætter co-write sessions op med andre komponister eller tekstforfattere for at optimere værkerne samt udbygge sangskriverens netværk. Musikforlaget overvåger løbende brug af værkerne og søger placering af musikken på relevante platforme i forbindelse med fx koncerter, online, film, radio, reklamer, noder/tekst, tryk og tv.  

Derudover varetager musikforlaget typisk en række administrative opgaver, som bl.a. omfatter håndtering af værkanmeldelser, kontrol af afregninger fra Koda/NCB, og lignende selskaber i hele verden eller Subforlag, forvaltning af dine trykrettigheder samt afregning af royalties for nodeleje og -salg og meget andet.

Ofte vil en aftale med et musikforlag også indebære, at musikforlaget håndterer forespørgsler fra tredjemand om tilladelse til at bruge værker i alle mulige sammenhænge. Det kan fx være i forbindelse med andre rettighedshaveres ønske om at bearbejde musik/tekst, et bogforlags ønske om at trykke noder (melodi eller tekst), eller en producents ønske om at synkronisere din musik til film eller reklamer, eller indspilning af værket i ændrede versioner.

 

Fokus på netværk

Er du tilknyttet et musikforlag, vil dette ofte også kunne sætte dig i kontakt med et netværk af pladeselskaber, filmselskaber, videoproduktionsselskaber, reklamebureauer mm., hvis du ønsker din musik ud i andre lande/territorier. Hvis et musikforlag repræsenterer dig som sangskriver, er det musikforlaget, der registrerer dine værker hos Koda og håndterer udbetalinger fra Koda og lignende selskaber i hele verden, bla. via subforlagsaftaler i hele verden.

Musikforlæggerne

Ole Dreyer, formand for brancheorganisationen for de professionelle musikforlag i Danmark, Musikforlæggerne, forklarer her, hvorfor og hvornår man kan have gavn af et musikforlag: 

  • Hvornår har man som medlem brug for en musikforlægger?

"En autor (komponist/sangskriver) har brug for en musikforlægger til at markedsføre sine værker hvis han er aktiv, så det kan blive udnyttet kommercielt. Hvor og hvordan aftales helt individuelt"

  • Hvad laver en musikforlægger egentlig? 

"Musikforlag arbejder på mange måder, fx ved at få en sang indspillet af en kunstner, få tekst eller noder tryk i en sangbog, få noden sat, så den kan opføres af kor eller et orkester, få udgivet sangene digitalt, på cd eller andre platforme, eller arbejde for en synkronisering, hvor musikken kobles med billeder, fx i film, tv, dokumentarer, reklamer eller lignende. Musikforlagene medvirker i høj grad til at udvikle komponisternes faglighed, ved at være en kreativ og faglig sparringspartner. Musikforlagene kan arrangere sangskriver camps selv, eller arrangere deltagelse i andres, hvor komponisten samarbejde med andre komponister og tekstforfattere.

Er der udenlandske aktiviteter i gang, har man som sangskriver brug for en musikforlægger til at indkassere penge fra disse. Dette sker via musikforlæggerens netværk af subforlagsaftaler. Desuden kontrollerer musikforlagene dine afregninger, fra Koda og søsterselskaber, samt overvåger dine aftale fx med film, reklame og tv selskaber, så aftalerne overholdes, ophæves eller fornys. Musikforlagene er en professionel partner ved indgåelse af synkroniseringsaftaler, der sikrer at autorerne får den bedst mulige"

  • Hvorfor er det en fordel for mig som medlem, at have et forlag? 

"For at kunne få det optimale udbytte af din sangskrivning eller komponistvirksomhed, såvel kreativt som kommercielt." 

Musikforlag i Danmark 

Edition Wilhelm Hansen (EWH)

Edition Wilhelm Hansen (EWH), er et eksempel på et af de danske musikforlag. Forlaget blev grundlagt i 1857, og er et af de førende musikforlag i Norden. Administrerende direktør for EWH, Loui Tørnqvist, forklarer her om fordelene ved at have et musikforlag i ryggen:

  • Hvornår har man som medlem brug for en musikforlægger? 

"Når man har brug for en sparringspartner og hjælp til at finde interessante samarbejdspartnere, og når musikken skal registreres, promoveres, tilgængeliggøres på noder eller placeres på en indspilning, i en film, en teaterforestilling, et computerspil eller en reklame." 

  • Hvad laver en musikforlægger egentlig? 

"Vores arbejde går ud på at finde og udvikle talentfulde sangskrivere/komponister og give dem mulighed for at hellige sig det kunstneriske arbejde, ved at vi tager os af rettighederne til den musik, de skriver. Vi arbejder på at øge komponisternes indtægter, beskytte deres rettigheder og yde bistand i den kreative proces. Og ikke mindst arbejder vi på at skabe de bedste forudsætninger for, at musikskaberne kan fokusere på - og leve af deres musik." 

  • Hvorfor er det en fordel for mig som medlem, at have et forlag? 

"Ud over de allerede nævnte fordele med hensyn til sparring og det at skabe rum til sangskrivernes/komponisternes kreative proces, sikrer musikforlaget også den korrekte betaling for brug af musik, som benyttes fx i radio, tv, koncerter, ved pladesalg, på tryk, ved download og streaming gennem digitale tjenester. Ved at holde styr på, hvor og hvordan musikken bruges, kan musikforlaget også se, om der mangler indtægter fra et bestemt område eller territorium. Musikforlaget kender markedspriserne og forhandler synkroniseringsaftaler, bestillingshonorarer m.m. Musikforlaget kan også assistere med juridisk hjælp i tilfælde af eventuelle tvister med andre rettighedshavere.

Det er op til forlaget og dig at aftale sig frem til, hvad forlaget skal have for sit arbejde. Det klare udgangspunkt er, at forlaget får andel i din indtjening på de forskellige værker. Hos Koda er der regler, som regulerer, hvor store andele et musikforlag maksimalt kan få på musikværker."

Iceberg Music Group

Iceberg Music Group er et andet dansk forlag. Et stort nationalt og internationalt netværk og knowhow er kendetegnende for Iceberg Music Group, som gennem næsten 30 år har været en del af den danske musikbranche. VP for Iceberg Music Group, Mette Zähringer, svarer her på, hvad fordele, der kan være i at have et musikforlag:

  • Hvornår har man som medlem brug for en musikforlægger?

"Generelt vil jeg sige, at man har brug for en musikforlægger, hvis man ønsker at få sin musik udbredt uden for Danmark, dvs. hvis man skriver og komponerer på et andet sprog end dansk. Hvis der kommer komponister, der udelukkende skriver og udgiver på dansk, spørger jeg ofte, hvad de mener, de kan brug mig til" 

  • Hvad laver en musikforlægger egentlig?

"En musikforlægger indtræder i dag - i forhold til tidligere – i et virkelig aktivt led i en komponists karriere, udvikling og udbredelse af komponistens/tekstforfatterens musik. Musikforlæggeren kan derfor være en aktiv formidler, hvis komponisten/sangskriveren skal have en pladekontrakt, hvis denne også er udøvende, andre skriver for andre, og her er der ekstra stor brug for at have en musikforlægger, hvor denne kan hjælpe med at engagere co-writing sessions med andre komponister/tekstforfattere, præsenterer værker over for andre udøvende kunstnere, manager, A&R folk, pladeselskaber for at få disse placeret. Musikforlæggeren kan også være behjælpelig med markedsføring og promotion i forbindelse med udgivelsen af værkerne. Vi arbejder også meget med synkronisering, hvilket betyder at vi placere komponisternes værker i film, reklamer, TV, spil mv i hele verden og her handler det også om, at få indhentet cue-sheets og koder fra producenter, så man via forvaltningsselskaber, kan knytte en given reklame til et givent værk. Musikforlæggeren er også med til at cleare rettigheder ved synkronisering, hvilket kan være en ret omfattende opgave’. Derudover kommer hele den administrative del, herunder korrekt registrering og afregning af værkerne via forvaltningsselskaberne og evt. sub-forlag i udlandet

  • Hvorfor er det en fordel for mig som medlem at have en musikforlægger?

"Der kan være mange fordele ved at have en musikforlægger. De primære mål for en musikforlægger, er at sørge for at komponistens værker bliver korrekt registreret og bliver korrekt afregnet. Derudover er musikforlæggeren ’s grundlæggende arbejde, at sørger for kommerciel udbredelse af komponistens værker og sikre, at værkerne akkumulerer en indtjening i hele dets levetid, ved at de fortsat spilles, indspilles og udnyttes i andre sammenhænge, såsom synkronisering i reklamer og film osv."