Glædelig jul og godt nytår

Det er et afgørende år i Kodas historie, vi har tilbagelagt.  De forandringer, vi har set dukke op i horisonten gennem de sidste 4 – 5 år, er nu konkretiseret i et sæt nye vedtægter for fremtidens Koda.


Faktisk blev der taget hul på de forandringer helt tilbage i 2005, da man begyndte at diskutere et nyt direktiv for kollektive forvaltningsselskaber nede i Bruxelles. Her startede også vores arbejde med at diskutere direktivets indhold og forklare, hvad det er der er så vigtigt at bevare ved den kollektive rettighedsforvaltning.  For hvis vi som kunstnere og rettighedshavere ikke har et fælles selskab, der er i stand til både at få lavet de aftaler med alle de forskellige forretninger, der bruger og tjener penge på vores musik, og derefter er i stand til at sende pengene ud til rettighedshaverne efterhånden som de løber ind, så ville vi stå meget svagt og det ville blive endnu sværere for os hver især at turde tro på, at man kan leve af sin musik. Det er jo et system, som vi jo selv har valgt og skabt -  og ja, det er et stærkt system.

Heldigvis er der kommet et temmelig godt direktiv ud af det hele. Et direktiv, som kigger fremad og som bevarer det stærke i det fælles og som skaber ensartede rammer for konkurrence mellem vores selskaber.

I Kulturministeriet og i Folketinget var der lydhørhed overfor tanken om, at man skal bevare det, der virker – også når direktiver skal implementeres. Så vi fik to afgørende ting med i den proces. Dels en mindretalsindflydelse gennem udpegningen af foreningernes formænd til Kodas bestyrelse, og dermed samtidig en accept og forståelse for at foreningerne er forskellige og spiller hver sin afgørende rolle i Kodas mangfoldighed af kunstarter og indgange. Og dels at de foreningsmedlemmer, som har opnået stemmeret gennem medlemskabet, bevarer den. Begge dele kan selvfølgelig diskuteres, og blandt andet derfor indkaldte Kodas bestyrelse til to velbesøgte medlemsmøder om de basale ting i den nye lov, som skulle være en del af de nye vedtægter. Forandringerne og udfordringerne blev taget alvorligt, og da vi nåede frem til den 21. november kunne vi stemme om de nye vedtægter. De vedtægter, som vi skal leve med i mange år fremover. Og igen var der diskussion, men med blot en enkelt justering nåede vi frem til at vedtage bestyrelsens udkast.

Så den dag vi i så mange år har set i horisonten er nu kommet og er forsvundet ned bag os. Jeg vil gerne bruge lejligheden til endnu en gang at takke Kodas bestyrelse for samarbejdet og de svære diskussioner.  Til administration og direktøren for at sørge for, at forretningen også er klar til de nye tider. Og ikke mindst til alle jer for jeres engagement og tillid og tro på, at vi kan bygge et nyt og tidssvarende Koda op på ryggen af de nye vedtægter.

Det er hårde tider i musikkens verden – men vi har et af verdens bedste forvaltningsselskaber og i fællesskab kan vi gøre hinanden opmærksomme på udfordringerne og finde de veje, der skal pege fremad.

 

Glædelig jul og ønsket om et produktivt nyt år

Niels Mosumgaard