2017 – et nyt spændende år for Koda


2016 var forandringernes år, hvor vi i fællesskab stak rammerne ud for fremtidens Koda med både Folketinget, Kulturministeriet og et nyt EU direktiv med på sidelinjen. Vi skal nu til at skabe indholdet i vores mikro-samfund med alle mulige typer medlemmer og interesser.

Der er nogle grundlæggende præmisser, som er forandret. Fra 1. januar er de kulturelle midler tilgængelige for alle Kodas medlemmer og kan søges via foreningernes hjemmesider. Foreningerne (DPA, DJBFA, DKF og Musikforlæggerne) er faglige fællesskaber og derfor er de puljer, de administrerer, fagligt relevante for forskellige dele af Kodas medlemskreds. Tilsammen imødekommer de fire foreninger alle professionelle og faglige behov og favner på den måde hele den kulturelle diversitet i Kodas samlede medlemskreds.

Generalforsamling i april

Den 27. april afholdes Kodas første generalforsamling efter de nye vedtægter. Som vi har diskuteret flere gange og er blevet enige om, så vil fem medlemmer til bestyrelsen for første gang skulle vælges direkte på generalforsamlingen, samtidig med at de fire formænd for foreningerne er naturlige medlemmer som repræsentanter for de faglige fællesskaber i foreningerne.

Henover de næste år skal vi sammen finde ud af, hvordan forandringerne vil blive til en ny virkelighed i Koda, men disse to forandringer er allerede virkelige.

I Koda vil der i løbet af året igen være medlemsarrangementer, og vi starter med den subventionerede pulje, som vi har et ønske om at få gjort mere tydelig for flere relevante komponister. Senere kommer der blandt andet møder om fundraising. Det er blevet stadig sværere at få finansieret sine udgivelser, men der er veje, og dem skal vi tale om. Og der vil komme flere møder for medlemmerne hele året. Det glæder vi os til.

Lobbyarbejdet i EU fortsætter

I 2017 fortsætter lobbyarbejdet for at få EU til at arbejde konstruktivt videre for at få tjenester som YouTube og Facebook til at licensere musikken og indholdet i det hele taget, når de nu har det som en aktiv vare på hylderne. Og nej, det betyder ikke at forbrugerne skal til lommerne med en ny abonnementsordning, det betyder sådan set bare, at den forretningsmodel, som fungerer så overvældende godt for dem, der udbyder den, skal licenseres, så dem der skaber indholdet også bliver tilgodeset.

Fortsat arbejde i Polaris

Mod nord skal vi øge samarbejdet med de to nordiske forvaltningsselskaber TONO (Norge) og TEOSTO (Finland) i Polaris-samarbejdet om fremtidens måde at være forvaltningsselskab på i en skarpere konkurrence med omverdenen.

Vi har en ny verden, vi har et nyt år – og vi har Koda.

Velkommen til 2017 og rigtig godt nytår!