Største ændringer

På siden 'Største ændringer' vises de værker, der har haft den største ændring i udbetaling i pågældende kvartal sammenlignet med samme kvartal et år tidligere. Højeste ændringsbeløb vises øverst.

 

Filtrering:

Øverst har du mulighed for at filtrere: (Flueben i 'Søg værk' og 'Filtrer resultat' åbner flere muligheder)

  • Periodetype; vælg mellem et kvartal, fremførelses- eller udbetalingsperiode
  • 1. periode / 2. periode; vælg tidligste kvartal i 1. periode og seneste kvartal i 2. periode
  • Søg på værk(er); søg på værktitel, i kombination med rettighedshaver, eller søg på værknummer og benyt knappen Søg værk og herefter Brug værk
  • Filtrer resultat: mulighed for at vælge alle lande eller enkelte lande ved at sætte flueben
  • Område; vælg alle udbetalingsområder eller enkelte udbetalingsområder ved at sætte flueben

Visninger:

Når din filtrering er valgt klik på ”Vis resultat”. Afhængig af hvor stor datamængde, der skal vises, kan det tage lidt tid

Du kan se:

  • Titel
  • Værknummer
  • Rettighedshavere (to-tre navne)
  • Ændring i procent og i kroner. Til sidst i linjen ses om ændringen er steget (pil op) eller faldet (pil ned). Hvis der ikke står noget procenttal, betyder det, at der ikke har været en udbetaling i 1. periode. Der kan sorteres på pilen i faldende eller stigende orden.

Der kan sorteres på alle kolonner. Standardsorteringen står på ’Ændring (DKK)’ men ved at trykke på kolonneoverskrifterne kan dette ændres.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de nye funktioner så skriv til medlem@koda.dk