Værkliste

På din værkliste kan du få overblik over dine værker

Du kan vælge at se hele din værkliste, eller vælge visningen ”Ikke registrerede værker” eller ”Nye værker registreret af andre”.

Der kan sorteres på følgende kolonner

  • Titel: Værkerne står default i alfabetisk rækkefølge
  • Dato: Ældste eller nyeste værker baseret på registreringsdato

Alle søgninger og filteringer kan annulleres på "Nulstil".

Filtrér i din værkliste

Du kan filtrere i din værkliste, så den er nemmere at overskue. Du kan tilføje kategorier, du selv opretter på dine værker, og på den måde kategorisere, sortere eller gruppere dine værker.

Kategorier sættes på ved at:
  1. Åbne værket på pilen til venstre
  2. Skriv navn på kategori (max 15 tegn a-å og 0-9)
  3. Tryk opret
  4. Eller vælg en kategori, der allerede er oprettet

 

 

Kategorier på værker kan fjernes igen ved at holde musen over den ønskede kategori og klikke, når farven skifter til rød. Et flueben kan klikkes væk, når du har åbnet værket.

Brug dropdown menuen øverst til at vælge hvilke værker med kategorier, du vil se. Du kan markere flere kategorier af gangen.

 

 

Hvad betyder ikke registrerede værker på min værkliste?

Det betyder, at Koda har modtaget musikrapportering med værkoplysninger, som vi ikke kan matche med en værkregistrering. Når vi ikke er sikre på, hvem der reelt er ophavsmænd på et værk, og hvordan andelene skal fordeles imellem parterne, kan vi ikke udbetale for værket.

På forsiden af Mit Koda, i rubrikken VÆRKER, kan du selv tjekke, om du har fået beskeden ”Du har ikke-registrerede værker med beløb tilgode”. Hvis du kan se den besked, så tryk på ”Vis værkliste”, og gå alle værkdetaljer igennem. Du kan også se en indikation af hvor stort et beløb, der er tale om. Brug pilen ud for hver titel, for at få alle værkdetaljerne frem.

Her kan du vælge knappen REGISTRER værk. Så kopierer du værktitel, rettighedshavere og artist/bandnavn med ind på din værkregistrering. Husk at rette eller tilføje de nødvendige oplysninger, før du trykker SEND.

Fejlrapportering

Hvis du derimod kan se, at der er tale om en fejlrapportering, og at værket faktisk er blevet registreret - måske bare med en lidt anden titel - så kan du vælge knappen FEJL PÅ VÆRKET, og sende os oplysninger om hvilket registreret værk, det i virkeligheden drejer sig om. Så sørger vi for, at de to sæt værkdata bliver lagt sammen, så pengene kan komme til udbetaling.

Ikke dit værk

Hvis du ikke kan genkende værkoplysningerne, så skal du også bruge knappen "Fejl på Værket" til at fortælle os, at der må være tale om en anden person med samme navn som dig.