Top 50

På siden 'Top 50' får du vist de værker, der har tjent mest de sidste fem år. Højeste beløb vises øverst.

 

 

Filtreringer og visninger

Filtrering:

 • Periodetype; vælg mellem et kvartal, fremførelses- eller udbetalingsperiode.
 • Periode; vælg startdato og slutdato (start med at udfylde startdato og vælg i rækkefølgen år, måned, dag – og klik på selve dagen)
 • Kilde; Koda: Udbetaling for din musik brugt på tv, radio, til koncerter mv.
           Online og NCB: Streaming- og downloadtjenester og salg og synkronisering via NCB.
 • Når din filtrering er valgt klikkes på 'Vis resultat'.

Visninger:

Afhængig af hvor stor datamængde, der skal vises, kan det tage lidt tid.

Du kan se:

 • Titlen på værket
 • Værknummer
 • Rettighedshavere (to-tre navne),
 • Totalbeløbet for det, der er udbetalt i alt i perioden, og beløbet ved seneste udbetaling.

Få mere info på et værk ved at trykke på pilen til venstre for titlen og se:

 • Hvilke områder værket har været fremført i
 • Antal fremførelser og totalbeløbet. Du kan se, hvad værket har tjent ved seneste udbetaling og antal gange det er blevet spillet.
 • Højeste beløb vises øverst.

Fold eventuelt yderligere ud for at se underområder.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de nye funktioner så skriv til medlem@koda.dk