Analyse

'Analyse' er et værktøj, som kan bruges til både det hurtige overblik, og til at få mere dybdegående og detaljeret info om din udbetaling.

Filtreringsmuligheder

Filtrene øverst på siden fungerer som afsæt ift. hvad man ser på resten af siden. Som udgangspunkt viser ’Analyse’ altid udbetalingsperioden for det sidste år.

'Søg værk' giver mulighed for at søge på titler, rettighedshavere og værknumre

Filtrer resultat’ giver mulighed for at filtrere dine udbetalinger på land, område og underområde. Du kan desuden filtrere på

  • rettigheder, hvilket dækker de områder, din musik er brugt i eller på. Hvis du eksempelvis vælger radio, vil du få et resultat for radio både i Danmark og udlandet
  • roller, hvilket betyder en filtrering på din rolle som komponist (C) eller forfatter (A) eller begge dele (CA)
  • programsøgning, hvilket giver en filtrering på udsendelser, som din musik har været brugt i  

Områderne er overordnet delt op i Koda områder (ex. Radio, TV, Koncert og Online) og NCB områder (Streaming, downloads mv.) Underområder giver adgang til at filtrere på specifikke radio- og/eller tv-stationer mv.  

Få resultat i Excel
Hvis du ønsker at overføre resultaterne fra din filtrering til Excel, kan du kan du klikke på ikonerne CSV, XLSX eller vælge at få sendt resultatet på mail (fx hvis der er meget data) ved at klikke på mail-ikonerne for hhv. CSV, XLSX.

XLCS = Excel fil

CSV = Komma separeret Excel fil

 

 

Læs mere om de forskellige funktioner

 

Udbetalingsområder

 

I diagrammet 'udbetalingsområder' kan du se din samlede udbetaling for den valgte periode, og samtidig hvordan pengene fordeler sig på de forskellige områder.

Brug mouse-over for at se hvilket område farven repræsenterer, hvilket beløb der er udbetalt for på området samt den procentvise andel af den totale udbetaling.

Udbetaling pr. land

 

Verdenskortet viser din udbetaling i den valgte periode fordelt på land – og giver altså et billede af, hvor i verden din musik er blevet fremført.

  • Farverne repræsenterer hvordan pengene har fordelt sig, og hvor udbetalingen er størst.
  • Den røde farve angiver det land, der er udbetalt flest penge fra i den valgte periode, mens den gule repræsenterer de laveste udbetalinger.
  • De grå områder betyder, at der ingen udbetaling har været. 

 

Udbetalinger i perioden

Denne visning giver et overblik over udbetalinger fordelt på måned og udbetalingsområde. Farverne repræsenterer de forskellige udbetalingsområder, og ved hjælp af mouse-over kan du se hvordan udbetalingerne fordeler sig. 

Top 5 værker

 

Top 5 værker viser de 5 værker, der har tjent mest i den valgte periode. Ved brug af mouse-over ser du beløbet, samt den procentvise andel af det beløb, der er udbetalt i perioden. De grønne søjler illustrerer værkernes indtjening i forhold til hinanden, og beløbet i højre hjørne angiver det samlede beløb som Top 5 værkerne har indtjent i den valgte periode.

Værker

 

Listen viser de 50 mest indtjenende værker, og kan ved hjælp af filtreringsmulighederne øverst på siden give et hurtigt overblik over hvilke værker, der klarer sig bedst på hhv. land og område. Få mere detaljeret information på det enkelte værk, ved at klikke på pilen til venstre.

Der kan sorteres på alle fire kolonner. Standardsorteringen står på ’Total (DKK)’ men ved at trykke på kolonneoverskrifterne kan dette ændres.