Medlemsarrangementer

Få mere viden om Koda, bestyrelsens arbejde og få inspiration til din sangskrivning og din karriere. Netværk med andre sangskrivere til vores mange arrangementer. 

 

  • Generalforsamlinger & informationsmøder. Koda afholder årligt generalforsamling og løbende informations- og debatmøder om bestyrelsens arbejde og aktuelle sager.
  • Bliv klogere på Koda. Få et overblik over dine rettigheder, og hvor du får betaling for dem. Du bliver klogere på hvad Koda gør og hvordan du bruger Mit Koda. Vi holder arrangementerne med NCB og Gramex og vi slutter af med spørgetime. Ofte er vi også udenfor København.
  • Karriereinspiration. Her kan du møde forskellige erfarne aktører i musikbranchen og få glæde af deres gode råd og tips om alt fra sangskrivning og karrierevalg til fundraising og markedsføring.

Vi livestreamer ofte vores medlemsarrangementer, så du kan følge med uanset, hvor du befinder dig. Du vil efterfølgende kunne se eller gense videoer og interviews på Koda for musikskabere på YouTube.

10. juni 2020 - Online medlemsmøde om centrale temaer for Kodas generalforsamling 2020

Koda inviterer til online medlemsmøde 10. juni 2020

Da vi har måtte udsætte Kodas generalforsamling, inviterer vi i stedet til online medlemsmøde om centrale temaer for Kodas generalforsamling. Hør om udviklingen i Koda og deltag i debatten om retningen i Koda.   

Forandring udefra
På onlinemødet kan du få indsigt og indblik i den politiske og kommercielle virkelighed, som Koda opererer i.  Bliv opdateret på det seneste års udvikling i Koda og vores omverden og deltag i debatten, om hvad det betyder for Kodas medlemmer

Forandring indefra  
På mødet vil vi også give indsigt i baggrunden for nogle af de beslutninger i bestyrelsen, der skal være med til at sikre en veldrevet forretning i en attraktiv forening – også i fremtiden.

Kodas formand og direktør vil fortælle om overvejelserne bag Kodas forretningsstrategi, Kodas Kulturstrategi og de seneste års investeringer i driften. 

Deltag i medlemsmødet 10. juni kl. 15
Vi håber at mange medlemmer har lyst til at deltage i dette medlemsmøde, hvor der er sat tid af til både præsentation og debat, så vi sammen kan blive klogere på Koda, inden vi mødes igen til generalforsamling.

Mødet foregår på Zoom, og du kan TILMELDE DIG HER. Inden mødet vil du modtage et link til mødet. 

Du kan også læse meget mere om Koda og de temaer vi vil tage op på medlemsmødet i Kodas Gennemsigtighedsrapport 2019 og Årsberetning 2019

 

 

10. juni 2020 - Kodas generalforsamling - UDSÆTTES IGEN

Kodas generalforsamling skulle have været afholdt 28. april og sidenhen 10. juni, men er jf. Coronakrisens forsamlingsforbud udskudt til efter sommeren. Læs mere her: Koda's generalforsamling 2020 

Havde du tilmeldt dig generalforsamlingen, så vil din tilmelding automatisk overgå til den nye dato, så snart den foreligger.

Vi afholder et webinar/online medlemsmøde med debat om generalforsamlingens centrale emner den 10. juni kl. 15. Mere info følge snarest.