Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Fordeling af andele
Bearbejdelse og ændringer af værker
Selvforvaltning
Aftaler
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

17. november 2021 - Medlemsmøde om Koda Kultur i Aarhus

Hvad skal vi med Kodas kulturelle midler? Og hvordan får vi det bedste ud af 65 mio. kr.?

Koda inviterer til endnu to medlemsdebatter om organiseringen af de kulturelle midler – nu og i fremtiden. Har du lyst til at deltage i debat med Niels Rønsholdt, forperson for Kodas bestyrelse, så tilmeld dig.

Vi holder to møder: et i Århus den 17. november kl. 15-16.30 på Promus og et i København den 30. november kl. 16.30-18 på Koda. Vi forventer at optage begge møder, så interesserede kan se debatterne efterfølgende.

På mødet vil et forslag til en ny organisering af midlerne være et udgangspunkt for debatten. Forslaget er resultatet af en længere dialog i Kodas bestyrelse, som er optaget af, hvordan Kodas medlemmer får mest muligt ud af de kulturelle midler.

Se præsentation af forslaget til ny organisering af Kodas kulturelle midler

Emnet har også været oppe på de seneste generalforsamlinger. I efteråret 2021 er der igangsat en proces med dialog med Kodas medlemmer og de fire foreninger til en række møder og debatter. Møderne er for alle medlemmer der har holdninger eller ideer, eller ønsker at få indflydelse på hvordan de kulturelle midler bedst kan organiseres og bruges i fremtiden.

TILMELD DIG MØDET I ÅRHUS.

TILMELD DIG MØDET I KØBENHAVN.

De kulturelle midler er op til 10% af Kodas nettoindtjening, som fradrages og anvendes til kulturelle formål. Midlerne – som i 2021 udgør ca. 65 mio. kr. – forvaltes i fællesskab mellem Koda og de fire foreninger, DKF, DPA, DJBFA og Musikforlæggerne. Mindst 68% af midlerne skal anvendes til legater og støtte til medlemmerne, og de uddeles i dag via foreningerne i mere end 30 forskellige puljer og formål og som en række søgbare medlemstilbud for Kodas medlemmer.