Kodap 2020-mi ataatsimeersuarnera

Kodap 2020-mi ataatsimeersuarnissaa ingerlanneqassaaq marlunngorneq juunip 30.-ani nal. 15.00  Langelinie Pavillonen-mi (Langelinie 10, 2100 København Ø).

Ilaasortat kinguartitsineq sioqqullugu ataatsimeersuaqataajumallutik allatsereersimasut suli allatsissimanerat atuuppoq juunip 30.-nut piffissalerlugu. Taamatuttaaq qinigassanngortikkumallutik nalunaarsimasut, oqaluuserisassatullu siunnersuuteqarlutik allagaqarsimasut, kinguartitsisoqaraluartoq suli atuupput.

Peqataasussatut allatsissimanissaq pingaaruteqarpoq taaseqataajumagaanni

Ataatsimeersuarnermi taaseqataasinnaavutit, aatsaat ataatsimeersuarnissamut allatsissimaguit. Najuunnikkut, onlinekkulluunniit kiisalu fuldmagt-eqarnikkut (pisinnaatitsissuteqarnikkulluunniit) taaseqataasinnaavutit.

 • Ilaasortat kingusinnerpaamik juunip 25.-ani nal. 12.00 peqataanissamut nalunaareersimassapput.
 • Saqqummersitsisarfittut ilaasortat kingusinnerpaamik juunip 23.-ani nal. 12.00 peqataanissaminnut nalunaaruteqareersimassapput, taaseqataanissamut periarfissaqarniarunik. Taamaallaalli taakku naatsorsueqqissaartussanik taaseqataanermi peqataasinnaatitaapput..
Autoritut ilaasortaatitatut siulersuisuni qinigigassanngortissinnaaneq

Ataatsimeersuarnerni pingasunik autoritut qinersisoqassaaq Kodap siulersuisuini ilaasortanngortussanik. Autoriusut qinersisinnaatitaasut tamarmik sassarsinnaatitaasimapput.

Qinigassanngortinnissamut nalunaaruteqarnissaq kingusinnerpaamik martsip 15.-nut killeqartinneqarnikuuvoq.

 • Uani qinigassanngortittut takusinnaavatit.

Uani atuarsinnaavat siulersuisunngortussat suliassarisassaneraat.

Najuunneq peqataanissamullu nalunaarneq

Kinaluunniit ilaasortaq ataatsimeersuarnermi najuussinnaavoq, taaseqataasinnaatitaasuinnaalli qinersisinnaatitaapput.

Uani peqataanissamut nalunaaruteqarit

Onlinekkut taaseqataaneq

Ataatsimeersuarnermi ajuutinngikkaluarluni digitaliusumik taaseqataasoqarsinnaavoq.

Onlinekkut taaseqataasinnaaneq pillugu atuagaqarusukkuit una tooruk

Ataatsimeersuarnissap tungaanut pilersaarutit
 1. marts
 • Siulersuisut innersuussutaat saqqummiunneqassapput
 1. marts
 • Ilaasortat siunnersuuteqarnissaminnut kingusinnerpaamik nassiussereernissaat aamma naatsorsueqqissaartartutut qinigassanngortinnissaq, kiisalu siulersuisuni autoritut inissinnissatut qinigassanngortinneq (saqqummersitsiviit ilaasortaasut uani ilaanngillat).
 1. juni
 • Autoritut naatsorsueqqissaartussatullu qinigassanngortittut aqqi saqqummiunneqarnerat.
 1. juni kl. 12.00
 • Saqqummersitsivittut ilaasortaatitat ilaasortatulli allatut amerlatigisunik taaseqataaffissaqarusuttut nalunaaruteqarnissaat piffissaq kingulleq.

 1. juni kl. 12.00
 • Fuldmagteqarluni taaseqataanissamut qinnuteqarfissaq kingulleq
 1. juni kl. 12.00
 • Peqataanissamut nalunaarfissaq kingulleq
 1. juni
 • Ataatsimeersuarneq
Siulersuisut taasinissamut innersuussutaat

Taasinissamut innersuussutaasunik siulersuisut ataatsimeersuarnermi immikkut saqqummiunneqartarumaarput. 

Uani siulersuisut innersuussutaat atuarsinnaavatit februarip 28.-ni 2020 saqqummiunneqarsimasut.

Oqaluuserisassat

Uani siulersuisut oqaluuserisassat pillugu oqaaseqaataat takusinnaavatit

 1. Aqutsisussamik qinersineq
 2. Ukiup ingerlanerani oqaaseqaatip saqqummiunneqarnera
 3. Naatsorsuutit akuerisassatut saqqummiunneqarneri
 4. Akimut ersittumik nalunaarutip akuerisassatut saqqummiunneqarnera.
 5. Kodap siulersuisuini ilaasortassanik sinniisussaannillu qinersineq.
 6. Avataaniit naalagaaffiullu akuerisaanik naatsorsueqqissaartussamik qinersineq.
 7. Apeqqusiisinnaasunik naatsorsueqqissaartussanik pingasunik sinniisussaannillu pingasunik qinersineq.
 8. Piginneqqaartussaatitaanikkut isertitat ilanngaasersorneqarneri pillugit tamakkiisumik politik pillugu taasineq (uanilu ilanngullugu ”kulturikkut aningaasaatit”, takukkit. § 18, imm. 2, b-f)
 9. Aningaasut piginneqqaartussaatitaasunut akiitsugarineqartut aningaasaliissutigineqartarneri pillugit nalinginnaasumik atuuttussatut politik pillugu taasineq, siulersuisut innersuussutaat malillugu.
 10. Aningaasut piginneqqaartussaatitaasunut akiitsugarineqartut agguataarneqartarneri pillugit nalinginnaasumik atuuttussatut politik pillugu taasineq, siulersuisut innersuussutaat malillugu
 11. Aningaasat agguaanneqarsinnaanngitsut qanoq atorneqartassaneri pillugit nalinginnaasumik atuuttussatut politik pillugu, siulersuisut innersuussutaat malillugu taasineq.
 12. Ukiup naanerani naatsorsuutini aningaasat atorneqarsimanngitsut sumut atugassaanersut, siulersuisut innersuussutaat malillugu taasineq.
 13. Kodami siulersuisut akissarsiaasa annertussusaat pillugu, siulersuisut innersuussutaat malillugu taasineq.
 14. Kodami ilaasortat siunnersuutaat:
  A: Peter Littauerip siunnersuutaa A
  B: Rolf Heitmannip siunnersuutaa B
  C: Lasse Fischerip aamma Arne Würglerip siunnersuutaat C 
Fuldmagt

Kodap ataatsimeersuarnissaani najuussinnaanngikkuit sinnerlutit taasisussamik toqqaasinnaavutit

Fuldmagteqartoq annerpaamik inuit marluk sinnerlugit taasisinnaatitaavoq.

Kodap malittarisassaani fuldmagteqarsinnaatitaasut marlunnik killiliissutinik allassimasoqarpoq:

 1. Autori saqqummersitsivittut ilaasortaasumut taasinissamik pisinnaatitsisinnaanngilaq, saqqummersitsivittullu ilaasortaasoq autorimut taasititsisinnaanngilaq.
 2. Taasisinnaatitaasutut inissisimasut annerpaamik inuit marluk sinnerlugit taasissussisinnaavoq. Allanik killilersuuteqanngilaq.

Fuldmagteqartitsinissamut qinnuteqarfissaq kingulleq


Eqqaamallaqunarpoq fuldmagteqarneq atuussinnaassappat Kodap immersugassaataani atsiukkamik uunga generalforsamling@koda.dk immaqaluunniit allakkatut nassiussisoqareernissaa kingusinnerpaamik juunip 25.-ani nal. 12.00. Eqqaamaneqassaarlu fuldmagteqartup uppernarsaammik nassartinnissaa

Eqqaamallugulu saqqummersitsivittut ilaasortaagaanni  arlariinnillu taasisinnaatitaasutut uppernarsaat juunip 23.-ani nal. 12.00 nassiutereersimassagakku.

Ilaasortaniit siunnersuutit

Siunnersuuteqarsinnaanermut piffissaliussaq kingulleq martsip 15.-ani 2020 pivoq.

Uani siunnersuutigineqarsimasut pingasut takusinnaavatit:

Naatsorsueqqissaartussanik apeqqusiinnaasunik qinersineq

Kodap malittarisassaani § 20 imm. 2 malillugu ataatsimeersuarnerni naatsorsueqqissaartussanik apeqqusiisinnaasunik pingasunik qinersisoqartassaaq taakkunanilu marluk autoriussapput, ataaserlu saqqummersitsivittut ilaasortaassalluni. Taakkunanilu sinniisussanik marlunnik qinersisoqassalluni, saqqummersitsiviit sinnerlugit ataaseq, autorillu sinnerlugit aamma ataaseq.

Apeqqusiisinnaassusilittut naatsorsueqqissaartussatut qinersinermi, saqqummersitsivittut ilaarsortaasup, saqqummersitsivittut ilaasortaq naatsorsueqqissaartussatut qinersinnaatitaavaa. Autoritullu ilaasortaasup autoritut ilaasortaq naatsorsueqqissaartussatut qinersinnaallugu. Apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartussatut qinigaaffik ukiumik ataatsimik atuuppoq. Qineqqinneqarsinnaappulli.

Apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartussatut qinigassanngortinnissaq martsip 15.-ani nal. 16.00 killilerneqarnikuuvoq..

Aajuku qinigassanngortittut:

 • Leif Ernstsen
 • Morten Olsen
 • Finn Olafsson

Sinniisussatut:

 • Søren Bechmann
 • Linette Damsted 
Apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartussatut inissisimaneq
 • Apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartussat pingasuusut ukioq ataaseq atuuttarput Kodap ataatsimeersuarneraniit..
 • Kodami ilaasortat taasisinnaatitaasut apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartussatut qinigassanngortissinnaapput. 
  Taasisinnaatitaaneq pillugu ugguuna atuaruk
 • Kodap malittarisassai malillugit apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartussat pingasut qinerneqassapput. Marluk autoritut ilaasortat, ataaserlu saqqummersitsivittut ilaasortaq. Taasumalu avataatigut sinniisussatut marluk qinerneqassapput. Autoritut ilaasortaq ataaseq, ataaserlu saqqummersitsiviit sinnerlugit.
Suliassat
 • Ukiumut naatsorsuutit siulersuisuniit martsip naanerani akuerineqannginnerani atuassavatit martsimi missingiut saqqummeraangat.
 • Naatsorsuutinik suliaqarsinnaasariaqarputit, misilittagaqarlutilluunniit.
 • Siulersuisut ataatsimiinneranniit imaqarniliat atuartassavatit.
 • Naatsorsuutit atuaqqissaassavatit qulakkeerlugillu aningaasartuutit isertitallu allaqqasut ilumut atuuffissaminnut atorneqarsimanersut.
 • Ataatsimeersuarnermi siulersuisullu ataatsimiinnerini aalajangiussat malillugit isertitat aningaasartuutillu eqqortumik nalunaarsorneqarsimanersut misissussavatit.
 • Ukiumut naatsorsuutinut missingiutip qulakkeernissaa aningaasaqarnikkut pisortap suliarissavaa.
 • Ukiumut naatsorsuutip misissoqqissaarnerani apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaarisut oqaaseqaasiussapput. Oqaaseqaammut assersuut takuuk
 • Immikkut ittumik kiisalu ileqquusumik ataatsimeersuarnerni peqataassaatit.
 • Apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartussatut Kodap aningaasatigut ingerlanera tamaat ilisimalissavat, tatigineqartussatullu inissisimassallutit.
 • Apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartutut ukiumut 15.652 kr.-nik aningaasarsialerneqassaatit.
 • Kiisalu apeqqusiisinnaasutut naatsorsueqqissaartussat Kodap naammagittaalliorfissaani ilaasortaassapput, dommerimillu ikiorteqarlutik Kodami ilaasortaniit naammagittaalliuutit nalilersorneqartassallutik. Ilisimasaqarnerorusukkuit § 21 qqup. 12-mi atuarsinnaavat uani:i Kodami malittarisassat.
Kikkut taasisinnaatitaallutillu siulersuisuni ilaasortatut qinigassanngortissinnaappat?

Kodap ataatsimeersuarnerini taasillutillu siulersuisunut qinigassanngortissinnaavutit piffissaq eqqorlugu nalunaarsimaguit Kodallu malittarisassai malillugit taasisinnaatitaasutut piumasaqaatit eqquutsissimagukkit.

Taasisinnaatitaavutit piumasaqaatini ukunani ataaseq eqquutsissinnaagukku:

 1. december 2016-mi Kodap malittarisassai allanngortinneqarmata taasisinnaatitaasimaguit. Tassa imaappoq piffissami tassani DPA, DJBFA, DKF immaqaluunniit Musikforlæggerne-mi ilaasortaasimaguit.
 2. Autoritut ilaasortatut minnerpaamik ukiumut agguaqatigiisillugit 4.000 kruuninik, ukiuni kingullerni pingasuni isertitaqarsimaguit, immaqaluunniit ukioq kingulleq 30.000 kruuninik isertitaqarsimaguit.
 3. Saqqummersitsivittut Kodami ilaasortatut agguaqatigiisillugu ukiumut 10.000 kruuninik, ukiuni kingullerni pingasuni isertitaqarsimaguit, immaqaluunniit ukioq kingulleq minnerpaamik 100.000 kruuninik isertitaqarsimaguit.

Kiisalu § 16 takukkit immikkut aalajangersakkat qup. 8-miittut 
Kodap malittarisassaani

Taasisinnaatitaavit?

Nalornissuteqaruit taasisinnaatitaaneq pillugu profilit  Mit Kodami alakkarlugu immaqaluunniit Forlags- og medlemsservicemut allallutit medlem@koda.dk.

Onlinekkut taaseqataasinnaaneq pillugu uani atuarsinnaavat.

Siulersuisunut qinigassanngortikkusuppit?

Siulersuisunut ilaasortanngorusukkuit qinigassanngortinnerit nalunaarutigissavat kingusinnerpaamik martsip 15.-ni ukioq taanna ataatsimeersuarnissaq sioqqullugu, uungalu allallutit:

generalforsamling@koda.dk 

Ukiumut naatsorsuutit, ukiumut nalunaarutaa aamma akimut ersittumik nalunaarusiaq 
Kodami malittarisassat

Kodap malittarisassai aakkit

Onlinemik taasineq

Kodap ataatsimeersuarnerini onlineikkut taasisoqarsinnaavoq. Internetikkut malinnaallutit taaseqataaguit (taamaallaat ileqquusumik ataatsimeersuarnerni), immaqaluunniit najuullutit taaseqataaguit, pisariaqarpoq peqataanissamut allatsissimanissat. Peqataasussatut allatsissimanngikkuit taaseqataasinnaanngilatit.

Taasisinnaanerlutit nalornissutigigukku siunnersuutigissavarput peqataanissamut allatsiinnassasutit, pisinnaajunnaassaguillu nalunaarutigiinnarlugu. Piffissap killerititaasup kingorna allatsissinnaasoqarnavianngimmat, taaseqataanissamullu pisinnaatitaaffiit annaassallugu.

Onlineikkut taaseqataarusukkuit allatsissimallutillu, ataatsimeersuarneq sioqqullugu  emailinnakkumaarputit taasissutigineqartussat linkii ilanngullugit, ataatsimeersuarnermi oqaluuserineqartussat. Ataatsimeersuarnerup nalaani taasissutissanik nutaanik takkuttoqassappat nutaamik emailinnassaatit linkinik nutaanik imalimmik.