Kodas værkdatabase

Hvad er ICE-værkdatabasen?

ICE-værkdatabasen er Kodas værkdatabase. Databasen er stedet, hvor alle oplysninger er registreret om det enkelte musikværk. Dermed er værkdatabasen en kerne i Kodas forretning, da den danner grundlag for, at vi kan udbetale korrekt til vores medlemmer for brug af deres musik. ICE-værkdatabasen indeholder både nationalt og internationalt repertoire. Koda-repertoiret bliver bedre eksponeret overfor de øvrige forvaltningsselskaber, som benytter ICE-værkdatabasen.

Alle forvaltningsselskaber har brug for at vedligeholde de samme databaser og mange administrative funktioner er de samme. Det giver derfor mening at indgå partnerskaber med andre forvaltningsselskaber, udnytte de økonomiske fordele og samtidig fremtidssikre Koda i en skærpet konkurrencesituation.

Kodas værkdatabase håndteres eksternt og er fælles for følgende forvaltningsselskaber:

 • Buma-Stemra (Holland)
 • Koda (Danmark)
 • TONO (Norge)
 • Teosto (Finland)
 • PRSfM (England)
 • STIM (Sverige) 
 • EAU, AKKA/LAA og LATGA (Baltikum) 
 • SABAM (Belgien)
 • STEF (Island) 

GEMA (Tyskland) planlægger at tilslutte sig i 2019.

ICE (International Copyright Services AB) ejes af forvaltningsselskaberne PRSfM (England) og STIM (Sverige)

ICE har overtaget nogle af de administrative opgaver, der tidligere blev løst i Koda. Al kontakt vedrørende administration af værker skal fortsat ske via Koda til medlem@koda.dk

Kan jeg printe værkdata fra ICE-værkdatabasen via min forlagsadgang?

Nej. Du kan ikke printe værkdata fra ICE-værkdatabasen via din forlagsadgang, fordi der ikke eksisterer printerikoner på webinterfacet.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
 • Visningen af data i ICE fra min forlagsadgang
  Forlagskonsulent, Marianne Thorkildsen: mth@koda.dk (t: 61893208)
   
 • Mine brugeroplysninger til min forlagsadgang
  Forlagskonsulent, Marianne Thorkildsen: mth@koda.dk (t: 61893208)
 • Mine værker og forlagsaftaler (agreements)
  Kodas Repertoireafdeling kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til værker og forlagsaftaler: publisher@koda.dk
Kan jeg anmelde forlagsaftaler (agreements) per e-mail til Koda?

Ja. Du kan anmelde dine forlagsaftaler (agreements) per e-mail til Koda: publisher@koda.dk

Kan jeg se detaljer på forlagsaftaler (agreements) i ICE-værkdatabasen fra min forlagsadgang?

Nej. Du kan ikke se detaljer (fx andele i procent, territorium, etc.) på dine forlagsaftaler (agreements) i ICE-værkdatabasen fra din forlagsadgang.

Hvordan håndteres dobbeltkrav (counter claims)?

Håndteringen af dobbeltkrav (counter claims) er at Koda spærrer de forlagsandele på værket, som står i dobbeltkrav, indtil dobbeltkravet er løst.