Ændringer for udbetaling på tv i 2018

For fremførelser på TV fra 1. januar 2018 gælder følgende ændringer i forhold til reglerne for udbetaling for 2017 og tidligere år på DR og TV2:

  • Der reduceres ikke længere for kendingsmelodier, jingler, og temaunderlægning til konkurrencer. Disse afregnes med samme værdi som andre mekaniske fremførelser.
  • Der skelnes ikke mellem om fremførelserne er live eller mekaniske. Der er frem over den samme minutværdi pr. kanal uafhængigt af om musikken er fremført live eller ikke.
  • Før gav en fremførelse i tidsrummet 18.00 – 23.59 det dobbelte af en fremførelse udenfor dette tidsrum. Med de nye ændringer er der følgende forhold mellem afregningsværdi, og det tidsrum musikken er spillet i.

 

Tidsrum/starttidspunkt Værdi
00.00 - 14.59 1
15.00 - 19.29 2
19.30-22.29 6
22.30-23.59 2

 

  • Der anvendes fortsat og uændret en reduktion for stations-id, stations-lyd-design, trailer og lignende. Det vil sige for fremførelser, som ikke er skabt eksklusivt til ét bestemt program og som primært ligger uden for de egentlige udsendelser. Afregningsværdien er uændret 10% af den enkelte tv-kanals normale minutværdi.
  • Der anvendes fortsat en reduktion for musik i reklamer. Værdien er uændret, dvs. 50 % af den enkelte tv-kanals normale minutværdi.