Ændringer for udbetaling på tv i 2018

For fremførelser på TV i 2018 gælder følgende ændringer i forhold til de nuværende regler for udbetaling for 2017 på DR og TV2:

  • Der reduceres ikke længere for kendingsmelodier, jingler, og temaunderlægning til konkurrencer. Disse afregnes med minutværdi for mekanisk fremførelse
  • Der skelnes ikke mellem live/mekanisk
  • Primetime / ej primetime’ forholdet 2:1 ændres til følgende nye inddeling og værdier

 

Tidsrum/starttidspunk Værdi
00.00 - 14.59 1
15.00 - 19.29 2
19.30-22.29 6
22.30-23.59 2

 

  • Der anvendes fortsat en reduktion for stations-id, trailer og lignende – dvs. afregningsværdien for fremførelser, som ligger uden for egentlige udsendelser. Værdien er uændret = 10%
  • Der anvendes fortsat en reduktion for musik i reklamer. Værdien er uændret = 50%