Status 4 lister

Fire gange årligt udtrækker vi de såkaldte "status 4 lister", og lægger dem på Kodas FTP server. Listerne består af afregningsaktuelle værker og er inddelt i to overordnede sæt værklister: Et sæt med værker med minimum én dansk ophavsmand på, samt et sæt med udenlandske ophavsmænd. Værkerne ser ikke ud til at være egentlig registreret (hos os), og beløbet kan derfor ikke udbetales.

Hvert sæt værker inddeles yderligere i to lister: Værker med over 500 kroner til udbetaling og værker med under 500 kroner til udbetaling. Værkerne listes i beløbsorden.

Der er både medtaget Koda, NCB og udlandsbeløb, samt Online beløb fra Polaris-selskaberne.

Hvis du finder et værk, som dit forlag har rettigheder på, så skal du selvfølgelig indsende en værkregistrering med de korrekte værkoplysninger og fordelinger.

For at sikre at din værkregistrering finder sammen med det foreløbigt registrerede ”status 4 værk”, hvor oplysningerne blot stammer fra en musikrapportering, så bør du oplyse værknummeret på status 4 værket i bemærkningsfeltet på din værkregistrering.

Hvis du derimod kan se, at det i virkeligheden drejer sig om et værk, som forlaget allerede har fået registreret hos Koda (måske blot under en lidt anden titel), så send en mail til Repertoireafdelingen på repertoire@koda.dk og bed os ”merge”, altså slå de to værkregistreringer sammen.

 

Tilbage                                                                                            Næste side