Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Synkronisering og Librarymusik

Selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder

Ved synkronisering forstås rettigheder ved sammenstilling af musik og billeder. Som medlem af Koda har en ophavsmand mulighed for at forvalte sine synkroniseringsrettigheder selv.

Udgangspunktet, for at en ophavsmand selv kan forvalte sine synkroniseringsrettigheder, er at vedkommende indgår en aftale med Koda herom. Ophavsmanden skal udfylde en ansøgningsblanket. Når ansøgningen er godkendt, sender Koda en bekræftelse med en vejledning om, hvad det medfører selv at administrere sine synkroniseringsrettigheder.

Et musikforlag kan forvalte en ophavsmands synkroniseringsrettigheder, hvis ophavsmanden har en aftale med Koda om selvforvaltning og i den forbindelse beder sit forlag forvalte disse rettigheder.

Læs mere om de regler og omstændigheder der er for selvforvaltning af synkroniseringsrettigheder

Synkroniseringsrettigheder på udenlandske værker

Et dansk subforlag kan ved registrering af en katalogaftale på udenlandske værker oplyse, om forlaget selv forvalter synkroniseringsrettighederne på alle aftalens værker. Forudsætningen for selvforvaltning er, at subforlaget må indkassere 100% for disse rettigheder.

Librarymusik

Ved librarymusik, også kaldet produktionsmusik, forstås musikværker, der har til formål at blive anvendt som underlægningsmusik i fim, tv-programmer, reklamefilm, computerspil og tilsvarende produktioner. Libraryordningen finder ikke anvendelse på bestillingsmusik, der er specialkomponeret til en specifik produktion eller på musik, der ikke skal anvendes som underlægning.

Forlagsregistrering af librarymusik

Forlag kan registrere librarymusik på vegne af komponister enten via en eksisterende forlagsaftale eller ved at kontakte Koda med henblik på en ny aftale. Det enkelte værk registreres som librarymusik ved at sætte en markering i feltet ”Library musik”, når det registreres.

Når et forlag registrerer på vegne af en komponist gælder følgende:

  • Såfremt en komponist gør opmærksom på, at værket ikke er et libraryværk, kan Koda kræve at se dokumentation fra forlaget på, at de har indgået aftale med komponisten om at lade det pågældende værk registrere som Libraryværk.
  • Hvis Koda kræver at se dokumentation, og denne ikke er fremlagt senest 14 dage efter anmodning, vil Koda fjerne Library-anmærkningen på værket i overensstemmelse med komponistens ønske. 

Læs mere om libraryordningen