Registreringsfrister

Frist for registrering

Efter Koda er overgået til månedlige udbetalinger på langt de fleste områder, gælder det at værker skal registreres hurtigst muligt. Der er ikke længere frister for de enkelte udbetalinger.  Jo hurtigere værkerne bliver registreret, jo hurtigere kan vi inkludere dem i de månedlige udbetalinger.    

Forlagskontrakter kan få retroaktiv virkning for udbetaling af opførelser i Danmark og de øvrige nordiske lande for alle de opførelser, som endnu ikke er udbetalt.

Er et dansk værk registreret af en ophavsmand, som forlaget (senere) har indgået aftale med, får forlaget ikke automatisk udbetalt sin andel med tilbagevirkende kraft ved anmeldelse af forlagsaftalen. I sådanne tilfælde skal man gøre særskilt opmærksom på det, hvis et beløb, der allerede er udbetalt til ophavsmanden, skal reguleres.

Dette skal gøres indenfor reklamationsfristen, som for Kodas vedkommende er 36 mdr. fra udbetalingsdatoen og ligeledes for NCBs vedkommende 36 mdr.