Anmeldelsesfrister

Her finder du en oversigt over frister for værkanmeldelse til Koda.

Anmeldelsesfristerne gælder for både:

  • Udbetalinger fra Koda og NCB
  • Original- og subforlagte værker

Frist for anmeldelse
Tidspunkt Udbetaling
2. Januar Marts
1. April Juni
1. Juli September
1. Oktober December

   
For at vi kan garantere, at værkerne kommer til udbetaling i den kommende ordinære afregning, er det vigtigt, at  anmeldelsesfristerne bliver overholdt.

Forlagskontrakter kan få retroaktiv virkning for afregning af opførelser i Danmark og de øvrige nordiske lande for alle de opførelser, som endnu ikke er afregnet.

Er et dansk værk anmeldt af en ophavsmand, som forlaget (senere) har indgået aftale med, får forlaget ikke automatisk udbetalt sin andel med tilbagevirkende kraft ved anmeldelse af forlagsaftalen. I sådanne tilfælde skal man gøre særskilt opmærksom på det, hvis et afregningsbeløb, der allerede er udbetalt til ophavsmanden, skal reguleres.

Dette skal gøres indenfor reklamationsfristen, som for Kodas vedkommende er 36 mdr. fra afregningsdatoen og ligeledes for NCBs vedkommende 36 mdr.