Medlem
Forlag
Om Koda
Hovedmenu
Udbetaling
Registrering af din musik
Selvbetjening
Søg støtte
Min karriere
Kontakt og spørgsmål
Medlem
Her får du udbetaling fra
Læs om udbetalingerne
Om din udbetaling
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige områder
Her får du udbetaling fra
Udbetalingsområder i udlandet
Udbetaling
2022
2021
2020
2019
Medlem
Ofte stillede spørgsmål
Hovedmenu
Udbetaling
Selvbetjening
Værker
Søg støtte
Udbetaling
TV
Radio
Koncerter
Online
Udland
Øvrige
Hovedmenu
Hvad er Koda
Organisation
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Om Koda
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Hovedmenu
Min karriere
Medlemsubsites
Min karriere
Branche- og interesseorganisationer
Brancheguide
Hovedmenu
Musik betaler sig

Baggrundsmusik

Musik i butikker, restauranter, caféer etc.

Baggrundsmusik er den musik, du fx hører i butikker, restauranter, på cafeer, diskoteker, eller hos frisøren. Koda modtager årligt et tocifret millionbeløb for denne type musikbrug.

Både genbrug og direkte rapportering

Siden 2015 har Koda haft mulighed for at indhente rapportering fra en række professionelle samarbejdspartnere, som tilbyder musikløsninger til eksempelvis supermarkeder, cafeer, fitnesscentre og tøjbutikker. Statistisk set er det et både repræsentativt og et meget omfattende datagrundlag, som modtages fra de eksterne leverandører, baseret på helt konkret musikbrug hos en lang række af Kodas kunder. 

For baggrundsmusik generelt er det dog hverken praktisk muligt eller økonomisk forsvarligt at indhente 100% rapportering af den musik, der spilles. Det ville kræve for mange ressourcer. I stedet anvendes også rapportering fra andre fremførelsesområder, der i forskellige kombinationer giver et repræsentativt billede af den musik, der bliver spillet på det pågældende område.

Baggrundsmusikken er opdelt i puljer

Denne udbetaling skal samlet set give et så nuanceret og repræsentativt billede af musikbrugen på området som muligt. Derfor er udbetalingen for baggrundsmusik opdelt i nedenstående puljer. Da indtægterne for hvert område varierer fra år til år, vil minutværdien ligeledes variere.

Baggrundspuljer med rapportering:
 • Supermarkeder m.m.
 • Café, restaurant og bar 
 • Musik i fitnesscentre 
 • Tøjbutikker m.m.
 • Musik i diskoteker og klubber
 • Øvrig detail
 • Musik i butikskæder
 • Streaming serviceerhverv
 • Specialkomponeret baggrundsmusik
Baggrundspuljer med genbrug af rapportering fra andre fremførelsesområder:
 • Radio i dagtiden
 • Indspillet musik
 • Musik til fitness
 • Evergreen
 • TV
Detaljer om de enkelte puljer:
Supermarkeder

Koda modtager data fra en professionel udbyder, som primært leverer musik til en lang række supermarkeder. Udbetaling sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.

Café, restaurant og bar

Baggrundsmusik til over 500 caféer/restauranter/barer leveres af en professionel udbyder, som sender data til Koda. Udbetaling sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.

Musik i fitnesscentre

Musikken i fitnesscentre udbetales på baggrund af rapportering fra tre udbydere. Den ene rapporterer brugen af musik og musikvideoer, der vises på tv-skærme. Her sker udbetalingen i forhold til antal afspilninger pr. værk. De to andre udbydere rapporterer baggrundsmusik spillet i fitnesscentrene. Her sker udbetalingen i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.
Samlet set dækker rapporteringen musikanvendelsen i mere end 300 fitnesscentre.

Tøjbutikker

Koda modtager data fra en professionel udbyder, som leverer musik til et bredt udsnit af primært tøjbutikker. Udbetaling sker i forhold til antal afspilninger pr. værk.

Musik i diskoteker og klubber

Baggrundsmusik i diskoteker og klubber udbetales på baggrund af en årlig liste over de mest spillede musikværker. Listen dannes hver uge ud fra minimum 125 DJs Top 20 hitlister fra de 100 største diskoteker og klubber i Danmark.

Herudover modtages reelle forbrugsdata via KUVO, som er et socialt netværk for DJ’s, klubejere og andre aktører indenfor den elektroniske musikscene. KUVO har udviklet en boks, der automatisk registrerer den musik, som afspilles fra DJ-pulten og track-data herfra bliver sendt videre til Koda.

Øvrig detail

Koda modtager data fra en veletableret musiktjeneste, som leverer ’in store’ musikløsninger til en lang række forskellige butikker indenfor detail-industrien. Udbetaling sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk. 

Musik i butikskæder

Koda modtager data fra professionelle udbydere, som leverer musik til en række større butikskæder, der har fokus på at spille ny musik i deres butikker. Udbetaling sker i forhold til antal afspilninger pr. værk.

Streaming serviceerhverv

Koda modtager data fra en professionel udbyder, som tilbyder de erhvervsdrivende at importere og anvende egne streaming playlister. Udbetaling sker i forhold til de spillede musikminutter pr. værk.

Specialkomponeret baggrundsmusik

Specialkomponeret musik eller særlig koncentreret anvendelse af eksisterende musikværker mekanisk afspillet fra fx cd mv. har mulighed for at blive udbetalt i overensstemmelse med brugen af værkerne. Der kan udbetales for musik brugt på følgende områder: 

 • Musik i telefonlinjer
 • Reklamevideo i butikker, på messer og lignende
 • Musik til behandling hos tandlæger, læger og anden terapi
 • Baggrundsmusik sammensat til formålet fra særlige udbydere 

Der er tale om fremførelser, som falder uden for udbetaling af mekanisk musikanvendelse på fx restauranter, spillesteder, diskoteker og i butikker mv. via de øvrige baggrundspuljer.
Kunden er ikke forpligtet til at rapportere til Koda for brug af baggrundsmusik. Som medlem er det derfor din egen opgave, at skaffe rapporteringen og sende den til Koda mindst én gang årligt. Som udgangspunkt skal Koda modtage 100% rapportering, så vi kan vurdere om det falder indenfor puljens rammer og beregne udbetalingsværdier.

 

Radio i dagtiden

Koda udbetaler alene i forhold til de spillede musikminutter for musikværker udsendt i dagtiden - søndag dog undtaget - svarende til virksomhedernes og forretningernes åbningstid. Fordelingen mellem de enkelte kanaler sker iht. lyttertal.

Indspillet musik

Det overordnede kriterium for denne baggrundspulje er, at et værk er fremført i en af puljerne "Koncert" eller "Restaurant, café, bar m.fl." Derudover skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

 • Værket er udsendt i radioen efter 1991
 • Værket er registreret som indspillet 

Det oprindelige udbetalingsbeløb pr. musikværk på koncertområdet danner baggrund for udbetalingen fra denne baggrundspulje.

Musik til Fitness

Her genbruges musikforbruget på kommercielle radiokanaler.

Evergreen

En melodi er med i evergreenpuljen, hvis den har været spillet både inden for radio/tv og ved koncert/live-optræden i hvert af de seneste fem år. Den skal desuden have haft 100 fremførelser eller mere i det aktuelle udbetalingsår. Udbetalingen sker på grundlag af det årlige antal fremførelser.

TV

En række af Kodas kunder betaler for musikanvendelse, der indgår i tv-programmer. Det gælder eksempelvis en del hoteller, konferencecentre m.m., hvor der er tv på værelser, i lobbyen osv. I udbetalingen genbruges rapporteringen fra tv-området med uændret fordeling mellem kanalerne.