Grønlandsk/Færøsk TV

Grønlandsk og Færøsk tv oplyser Koda om den anvendte musik

Koda modtager 100 procent rapportering fra Grønlands og Færøsk tv. I det omfang, der sendes de samme programmer som i DR og TV2, genbruger vi oplysningerne herfra.

Minutværdi

Minutværdien på Grønlands/Færøsk TV er 25 kr.  Du får altså 25 kr., hvis din musik bliver spillet i et minut.

Live

Musik, der bliver spillet live, afregnes med seks gange minutværdien. Derudover ganges minutværdien for live-musik med nedenstående tidsfaktorer. 

Betingelser for afregning af live-musik:
  • Musikken er fremført af en eller flere optrædende. Enten spillet eller som playback.
  • Programmet er produceret af eller for Grønlands/Færøsk tv.
  • En udsendelse kan højst blive afregnet som live to gange, og det kræver, at den anden udsendelse senest bliver sendt i det følgende kalenderår.
Tidsfaktor ved "Live-musik"
Varighed i minutter Tidsfaktor
0 - 0,59 0,5
1 - 3,59 0,8
4 - 6,59 1,2
7 - 9,59 1,7
> 10 2,5
Kendingsmelodier, jingler, mv.

Kendingsmelodier, jingler, signaturer, breakere, reklamespots, vignetter, temaunderlægning til konkurrencer og lignende brugt i en udsendelse, beregner Koda med 50 % af den nævnte minutværdi for mekanisk fremførelse. Bortset fra logoer, som afregnes med 10 % af den nævnte minutværdi for mekanisk fremførelse.

Musik brugt i ikke egentlige udsendelser, fx trailer, breaker, oplæg mm, afregnes altid med 10 % af den nævnte minutværdi for mekanisk fremførelse.

Udbetaling

Se hvornår vi udbetaler i vores udbetalingskalender

 

Se dine udbetalinger fra TV på Mit Koda

På din kontooversigt kan du se detaljer om dine udbetalinger fra TV.

Gå til Mit Koda