Video On Demand og Web-tv

Når din musik indgår i film eller andre former for videoklip på en hjemmeside, afregner Koda efter samme principper, som for audio-streaming - dvs efter antal afspilninger og musikværkets varighed ift. hjemmesidens betaling og samlede antal musikminutter. 

Film-streaming

De fleste VOD-tjenester har ikke mulighed for at oplyse hvilken musik, som indgår i filmene, da de ikke har denne data i deres it-systemer. Måden, Koda derfor afregner på, er ved at modtage rapportering på filmtitel-niveau og derefter matche filmtitlerne med cue-sheets (oversigt over filmmusikkens værktitler, komponister og varigheder) i Kodas cue-database. Har du skrevet musik til en film, er det derfor en god idé at sørge for at filmens produktionsselskab indsender cue-sheets til Koda, så soundtracket kan blive registreret.

For en række mindre VOD-tjenester afregnes de opkrævede ofte små beløb ud fra et analogt rapporteringsgrundlag fra tilsvarende tjenester.

Web-Tv

Indgår din musik i web tv-udsendelser, -reportager eller andre slags videoklip, hvor der ikke eksisterer cue-sheets, er indehaveren af hjemmesiden ansvarlig for at rapportere musiktitlerne. I en række tilfælde er dette ikke muligt, da værkoplysninger ikke kan fremskaffes af udbyderen. Her afregnes de opkrævede beløb enten som baggrundsmusik (link) eller ud fra et analogt rapporteringsgrundlag fra et tilsvarende område.    

Som medlem kan du være behjælpelig ved at oplyse værkdetaljer til udbyderen eller direkte til Koda, så vi kan sørge for at du modtager afregning for brugen af din musik.