Egen hjemmeside

Hvis du har dine egne værker på din egen hjemmeside, koster det dig ikke noget, når bare følgende forudsætninger er opfyldt.

  • Hjemmesiden må ikke generere indtægter, der overstiger 10.000 kr. + moms per år. Når du beregner de 10.000 kr., skal du medregne alle indtægter fra hjemmesiden, dvs. både salg af musikken, men også indtægter fra bannerreklamer og lignende.
  • Der må ikke være indtægter i form af salg af fx bannerreklamer.
  • Indehaveren/indehaverne af hjemmesiden skal have alle rettigheder til den musik, der udbydes.
  • Coverversioner af andres numre er ikke omfattet af aftalen.
  • Hjemmesiden skal være din egen. Du behøver ikke at have registreret dit eget domænenavn, men du skal have den fulde ret over siden.

Hvis disse forudsætninger ikke er opfyldt, skal du sende en forespørgsel til kunde@koda.dk for at lave en aftale.

Ingen betaling - ingen afregning

Vær opmærksom på, at da du ikke skal betale for at have din egen musik på din egen hjemmeside, modtager du heller ikke afregning for det. Du skal heller ikke oplyse hvilke af dine titler, du har liggende.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til aftalen ”Egen musik på egen hjemmeside” er du meget velkommen til at kontakte Forlags- og Medlemsservice på medlem@koda.dk eller tlf.: 33 30 63 20.