Tivoli

Koncerter i Tivoli

Tivoli i København afholder hvert år flere en 1000 koncerter. De fleste koncerter er med Tivolis faste orkestre som fx Tivolis Big Band eller promenadeorkestret. Derudover er der også fredagskoncerterne, det årlige arrangement "Musikskolernes dag" og flere andre større eller mindre arrangementer i løbet af sæsonen.

Forskellige spillesteder – forskellige udbetalinger

Din udbetaling for koncerter i Tivoli afhænger af scenestørrelse og publikumskapacitet.  Spiller du en koncert på plænen eller i en af salene, hvor der kan være mange publikummer får du en højere udbetaling end andre steder i  Tivoli. Der vil også forekomme en højere udbetaling, hvis der i forbindelse med en koncert  er forhøjede entrépriser eller særskilte billetsalg, som er udover selve entreen til Tivoli. Koncerter der tiltrækker et stort antal publikummer eller har højere billetpriser, bliver altså tilgodeset.

Udbetaling fra Tivoli varierer fra år til år

Tivolis musikforbrug ændres hele tiden, og det har betydning for din udbetaling. Det vurderes løbende, om fordelingen af penge fra de enkelte scener skal justeres, i takt med at publikumskapaciteten eller udbuddet af koncerter  ændres væsentligt. Derfor vil du ikke nødvendigvis få det samme fra Tivoli hvert år.

Dette udbetalte vi i 2016
TIVOLI KR. PR. KONCERT
Fredagsrock på plænen (med forhøjet entrépris) 42.200
Glassalen live (med seperat billetsalg) 21.100
Tivolis koncertsal (med seperat billetsalg) 21.100
Øvrig koncertoptræden i Tivoli 7000

Udbetaling i forhold til spilletid

Det samlede beløb for den enkelte koncert deles mellem de spillede musikværker i forhold til hvert enkelt musikværks spilletid.

Er spilletiden ikke oplyst på koncertrapporteringen, benyttes den varighed, som ophavsmanden har angivet på værkanmeldelsen. Varer koncerten mindre end 40 minutter, eller udgør den beskyttede musik mindre end 40 minutter af den samlede spilletid, sætter vi beregningsmæssigt koncertvarigheden til 40 minutter.

Hvornår er der udbetaling?
  • Musik fra 1. kvartal udbetales i september
  • Musik fra 2. kvartal udbetales i december
  • Musik fra 3. kvartal udbetales i marts
  • Musik fra 4. kvartal udbetales i juni

Se datoer for udbetaling i udbetalingskalenderen

Mit Koda

Husk at rapportere koncerter til os senest en måned efter de er afholdt

LOG IND

;