Beløbsberegner

Nedenfor ses en række eksempler på udbetaling fra Koda for musik fremført i 2017 på udvalgte områder. I skemaet er det muligt at indtaste andre varigheder end de angivne.

Bemærk, at eksemplerne ikke omfatter vignetmusik, kendinge, trailere og lignende, samt at beløbene er afrundet til nærmeste hele krone. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at foretage udbetalingen på baggrund af skøn eller gennemsnitsberegning.