Pulje til musikudgivelser

Formålet med puljen for udgivelser er at støtte udgivelser af musikforlagets egne ophavsmænds værker. Der ydes primært støtte til indspilninger både til fysisk eller digitalt album, EP, single.

ANSØG HER

Hvem kan søge?

Puljen for udgivelser kan søges af alle musikforlag, der er medlem af Koda.

Hvad kan du søge støtte til?

Musikforlagene kan søge støtte til udgivelser med tilknyttede ophavsmænd og til musikforlagenes egne projekter. Det er primært indspilninger, der støttes og ikke fremstillingen. Genudgivelser kan ikke støttes. Bemærk at der totalt kun kan bevilges to gange årligt til samme ophavsmand.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
  • Projektbeskrivelse max 1 side
  • Budget (inkl. Indtægter og andre ansøgte fonde)
  • Præsentation af det ansøgende forlag og de vigtigste tilknyttede ophavsmænd
Hvornår er fristen?

Puljen for udgivelser har tre årlige ansøgningsfrister:

1. maj

1. september

18. december

Hvem vurderer din ansøgning?

Musikforlæggernes bevillingsudvalg vælges for to år. I 2019 består bevillingsudvalget af:

Christian Fløe Svenningsen
Finn Olafsson
Anders Fredslund-Hansen
Loui Törnqvist
Jacob ’Poe’ Stærmose

Støttebeløb

Der kan kun bevilges støtte to gange årligt til samme ophavsmand. Et musikforlag kan maksimalt indsende 10 ansøgninger til hver ansøgningsrunde. Ansøgning om støtte til allerede gennemførte projekter er muligt, dog skal projektet være gennemført samme år som ansøgningen indsendes.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.

Administreres af Musikforlæggerne

Har du spørgsmål vedrørende musikudgivelser kan du rette henvendelse til Hanne Christensen, hanne@musikforlaeggerne.dk

Har du tekniske spørgsmål kan du rette henvendelse til Koda, kodakultur@koda.dk