Andre støttemuligheder

Hvor henvender komponister og sangskrivere sig, når de skal søge støtte til udgivelser, arbejdsophold, kurser eller noget helt andet? Det kan være svært at finde frem til de relevante puljer i junglen af legater og støtteordninger. Derfor har vi udarbejdet en oversigt over nogle af de relevante puljer, man kan søge udover de midler, som Koda selv fordeler.

Statslige, regionale og kommunale puljer
Statens kunstfond

Amatørmusik Frist den 14. august 2020

Arbejdslegater – musik Frist den 29. januaur 2020

Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling Frist den 14. august 2020

Huskunstnerordningen Frist den 3. marts 2019

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed – musik Frist den 14. august 2020

Komponistaftaler Frist den 15. januar, 15. maj, 16. september 2020

Koncertvirksomhed og musikfestivaler Frist 14. august 2020

Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje Frist 2. marts

Orkestre, bands, kor og ensembler Frist den 14. august 2020

Rådighedsbeløb for grammofonplader (musik) Frist 1. december 2019

Udgivelse af musik og realisering af lydkunst Frist 1. april 2020

 

Regionale puljer

Region Hovedstaden: p.t. ingen relevante puljer.

Region Midtjylland: De regionale kulturudviklingsmidler

Region Nordjylland: Kulturpuljen

Region Syddanmark: Kulturpuljen

  

Kommunale puljer

Aalborg Kommune: Kulturpulje

Aarhus Kommune: Støtte til kunst og kultur

Esbjerg Kommune: Kulturpuljen

Frederiksberg Kommune: Musikudvalgets pulje

Københavns Kommune: Kultur- og Projektpuljen 

Odense Kommune: Tilskud til musik og kultur

Private fonde, foreninger o.a.

3Fs Medie- og Kulturfond  Ansøgningsfrist 15. februar, 17. maj, 16. august, 15. november 2019

Albanifonden Ansøgningsfrist 15. oktober

A.P. Møller Fonden Løbende ansøgningsfrist

Augustinus Fonden Løbende ansøgningsfrist

Beckett-Fonden Løbende ansøgningsfrist

Bikubenfonden Løbende ansøgningsfrist

Bodil Pedersen Fonden Løbende ansøgningsfrist

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Løbende ansøgningsfrist

C W Strandes Legatfond Ansøgningsfrist 1. juli 2020

Dansk Artistforbund Ansøgningsfrist 4. oktober 2019, kl. 12

Dansk Jazzmusikerforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Kapelmesterforening Ansøgningsfrist 6. september 2019, kl. 16

Dansk Korforbund Løbende ansøgningsfrist

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2019

Dansk Organist og Kantor Samfund Ansøgningsfrist 1. maj 2020

Dansk Solistforbund Løbende ansøgningsfrist

Den Raben-Levetzauske Fond Løbende ansøgningsfrist

Det Obelske Familiefond Løbende ansøgningsfrist

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Løbende ansøgningsfrist

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond  Ansøgningsfrist 15. februar og 15. august 2020

Erda og Christian Schrøders Fond Løbende ansøgningsfrist

Familien Hede Nielsens Fond Løbende ansøgningsfrist

FashionForest legatet (musikstuderende og musikuddannede) Ansøgningsfrist 1. marts 2020

Gangstedfonden Løbende ansøgningsfrist

Glashof Legatet Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september 2020

Hannibal Sanders Fond Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2020

Hempel Fonden Løbende ansøgningsfrist

Illum Fondet Ansøgningsfrist: 1. maj 2020

Jazz Danmark støttepuljer Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Jyllands-Postens Fond - Ansøgningsfristen annonceres i avisen i slutningen af februar/begyndelsen af marts måned

Kantoni-legatet Ansøgningsfrist 1. maj 2020

Knud Højgaards Fond Løbende ansøgningsfrist

Kong Christian den Tiendes Fond  Ansøgningsfrist: Ultimo maj

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond Løbende ansøgningsfrist

Langgaard Fondet Løbende ansøgningsfrist

Louis-Hansen Fonden Løbende ansøgningsfrist

MXD - eksportstøtte Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Nordea-fonden Løbende ansøgningsfrist 

Nordisk Kulturfond Ansøgningsfrister: 1. oktober 2019

Nordisk Kulturkontakt Løbende ansøgningsfrist

ROSA – Dansk Rock Samråd Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Sallingfondene  Ansøgningsfrist: 15. april 2020. Kl. 16

San Cataldo (Stipendieophold) Ansøgningsfrist 31. marts,  30. november 2019

Simon Spies Fonden Ansøgningsfrist 1. marts og 1. december 2019

SNYK 1. februar, 1. april, 1. juni og 1. oktober 2019

Sonning-Fonden Ansøgningsfrist ultimo 2019

Sparekassen Bornholms Fond Ansøgningsfrist: 1. februar, 5. april, 24. maj, 26. juli, 27. september, 15. november 2019

Spar Nord Fonden Løbende ansøgningsfrist

Sydbanks Fonde Løbende ansøgningsfrist

Tempis tilskudspuljer Ansøgningsfrist: 4. marts, 3. juni, 2. september, 2. december 2019.

Tuborgfondet Løbende ansøgningsfrist

Weyse Fonden Løbende ansøgningsfrist

William Demant Fonden Løbende ansøgningsfrist

Wilhelm Hansen Fonden Ansøgningsfrist: 31. august 2020