Andre støttemuligheder

Hvor henvender komponister og sangskrivere sig, når de skal søge støtte til udgivelser, arbejdsophold, kurser eller noget helt andet? Det kan være svært at finde frem til de relevante puljer i junglen af legater og støtteordninger. Derfor har vi udarbejdet en oversigt over nogle af de relevante puljer, man kan søge udover de midler, som Koda selv fordeler.

Statslige, regionale og kommunale puljer
Statens kunstfond

Amatørmusik Frist 14. august 2020

Arbejdslegater – musik Frist 29. januar 2021

Børn og unge – læringsmiljøer og talentudvikling Frist 14. august 2020

Huskunstnerordningen Frist 6. oktober 2020

Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed – musik Frist 14. august 2020

Komponistaftaler Frist den 15. januar, 15. maj, 16. september 2020

Koncertvirksomhed og musikfestivaler Frist 14. august 2020

Musik og scenekunstens tværæstetiske pulje Frist 1. marts 2021

Nye formater for samtidsmusikken Frist 15. maj 2020

Orkestre, bands, kor og ensembler Frist 14. august 2020

Rådighedsbeløb for grammofonplader (musik) Frist 1. december 2020

Tværæstetiske projekter for musik og scenekunst Frist 1. marts 2021

Udgivelse af musik og realisering af lydkunst Frist 1. april 2020

 

Regionale puljer

Region Midtjylland: De regionale kulturudviklingsmidler

Region Nordjylland: Kulturpuljen

Region Syddanmark: Kulturpuljen

  

Kommunale puljer

Aalborg Kommune: Støtte til musikaktiviteter

Aarhus Kommune: Støtte til kunst og kultur - støtte via Musikpuljen, frist 1. maj 2020.

Esbjerg Kommune: Kulturpuljen

Frederiksberg Kommune: Musikudvalgets pulje

Københavns Kommune: Kultur- og Projektpuljen 

Odense Kommune: Tilskud til musik og kultur

Private fonde, foreninger o.a.

3Fs Medie- og Kulturfond  Ansøgningsfrist 21. februar, 14. maj, 14. august, 13. november 2020

Albanifonden Ansøgningsfrist 15. oktober

A.P. Møller Fonden Løbende ansøgningsfrist

Augustinus Fonden Løbende ansøgningsfrist

Beckett-Fonden Løbende ansøgningsfrist

Bikubenfonden Løbende ansøgningsfrist

Bodil Pedersen Fonden Løbende ansøgningsfrist

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Løbende ansøgningsfrist

C W Strandes Legatfond Ansøgningsfrist 1. juli 2020

Dansk Artistforbund Ny frist annonceres snarest

Dansk Jazzmusikerforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Kapelmesterforening Løbende ansøgningsfrist

Dansk Korforbund Løbende ansøgningsfrist

Dansk Musiker Forbund Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2020

Dansk Organist og Kantor Samfund Ansøgningsfrist 1. maj 2020

Dansk Solistforbund Løbende ansøgningsfrist

Den Raben-Levetzauske Fond Løbende ansøgningsfrist

Det Obelske Familiefond Løbende ansøgningsfrist

Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond Løbende ansøgningsfrist

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond  Ansøgningsfrist 15. februar og 15. august 2020

Erda og Christian Schrøders Fond Løbende ansøgningsfrist

Familien Hede Nielsens Fond Løbende ansøgningsfrist

FashionForest legatet (musikstuderende og musikuddannede) Ansøgningsfrist 1. marts 2020

Gangstedfonden Løbende ansøgningsfrist

Glashof Legatet Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. september 2020

Hannibal Sanders Fond Ansøgningsfrist 1. april og 1. oktober 2020

Illum Fondet Ansøgningsfrist: 1. maj 2020

Jazz Danmark støttepuljer Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Jyllands-Postens Fond - Ansøgningsfristen annonceres i avisen i slutningen af februar/begyndelsen af marts måned

Kantoni-legatet Ansøgningsfrist 1. maj 2020

Knud Højgaards Fond Løbende ansøgningsfrist

Kong Christian den Tiendes Fond  Ansøgningsfrist: Ultimo maj

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond Løbende ansøgningsfrist

Langgaard Fondet Løbende ansøgningsfrist

Louis-Hansen Fonden Løbende ansøgningsfrist

MXD - eksportstøtte Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Nordea-fonden Løbende ansøgningsfrist 

Nordisk Kulturfond Ansøgningsfrister: 4. maj 2020

Nordisk Kulturkontakt Løbende ansøgningsfrist

ROSA – Dansk Rock Samråd Ansøgningsfrist: se under respektive puljer

Sallingfondene  Ansøgningsfrist: 15. april 2020. Kl. 16

San Cataldo (Stipendieophold) Ansøgningsfrist 1. marts og 30. november 2020

Simon Spies Fonden Ansøgningsfrist 1. marts, 1. august og 1. november 2020

SNYK 2. februar, 2. april, 15. august og 1. oktober 2020

Sonning-Fonden Ansøgningsfrist 31. marts 2020

Sparekassen Bornholms Fond Ansøgningsfrist: 3. februar, 6. april, 25. maj, 27. juli, 28. september, 16. november 2020

Spar Nord Fonden Løbende ansøgningsfrist

Sydbanks Fonde Løbende ansøgningsfrist

Tempis tilskudspuljer Ansøgningsfrist: 11. maj 2020

Tuborgfondet Løbende ansøgningsfrist

Weyse Fonden Løbende ansøgningsfrist

William Demant Fonden Løbende ansøgningsfrist

Wilhelm Hansen Fonden Ansøgningsfrist: 31. august 2020