Registrer dine digitale udgivelser

Hvis du udelukkende udgiver musik digitalt koster det ikke noget, og du behøver ikke at kontakte NCB. Du skal derimod kontakte Gramex og få tildelt ISRC koder til dine tracks. Derefter skal du udfylde denne digital track report form og sende den til digitaltrackreport@koda.dk

Indsend gerne formularen 14 dage inden din udgivelse 

Den skal sendes til os i Excel og vi bruger oplysningerne om din udgivelse til vores trackdatabase, der matches op mod streamingtjenester og andre online services. Hvis du bruger en MAC, skal du åbne skemaet i Numbers og konvertere filen til Excel.

Bemærk: Det er vigtigt at oplysninger bliver skrevet ind i skemaet, som det fremgår af vejledningen og eksemplet øverst. Det betyder, at du bla. skal være opmærksom på, hvordan navne skrives og at ISRC koderne er uden mellemrum og tegn. Det er pga. at indlæsningen foregår maskinelt. Vejledningen er at finde i Ark 2

Hvorfor er der særlige frister for værker på streamingtjenester?

For at modtage penge, når et værk bliver streamet, skal værket være registreret hos Koda inden udgivelse. På streamingtjenesterne er Koda nemlig én aktør blandt flere, som hver især varetager eget repertoire for det danske territorium. Det betyder, at Koda først kan fakturere streamingtjenesterne for brug af et værk, når værket er blevet registreret hos Koda af enten ophavsmændene selv eller deres eventuelle forlag. Koda kan med andre ord ikke få pengene hjem, før værkdokumentationen er på plads.

På streamingtjenesterne faktureres der for brug af musik af flere omgange, for den samme periode. Det betyder, at der kan udbetales med tilbagevirkende kraft for værker, der registreres eller opdateres senere end udgivelsen. Den bagudrettede fakturering er dog tidsbegrænset, og man kan som rettighedshaver risikere at miste sin udbetaling, hvis værkregistreringen ikke er på plads i tide.  Hvis Kodas repertoire uretmæssigt claimes af andre aktører, er det derfor vigtigt, at værkregistreringen er på plads for at kunne løse en eventuel konflikt.