Værkliste og værkdetaljer

Værklisten

På værklisten vises værker i dispute (dobbeltkrav) med en rød markering. Klikker I på detaljer er andele i dispute markeret med en ”advarselstrekant”. Hvis I har yderligere spørgsmål til disputen på værket, kan I kontakte Repertoire afdelingen på publisher@koda.dk

Under værkdetaljer kan du se aftalenumre (agreement) og aftalehierakier (CRU: copyright unit).

Værksøgning

Her kan I søge på både værk-nr. og/eller ISWC-nr. (International Standard Work Code), og både på originalværker og versioner.

Hvad betyder ”Nye værker anmeldt af andre”?

Beskeden ”Nye værker anmeldt af andre”, er tiltænkt ophavsmændene og kan derfor være misvisende for dig som forlag; Når en ophavsmand anmelder et værk på vegne af alle ophavsmænd, får de øvrige ophavsmænd automatisk en besked i Mit Koda om, at der er anmeldt et nyt værk. De kan herefter tjekke fordelingen på værket og gøre indsigelser, hvis de ikke er enige i de anmeldte oplysninger.

Hvis et forlag anmelder sine forlagskrav på værket senere hen, så får alle ophavsmænd igen besked via Mit Koda. Dette sker ved at en kodamedarbejder vælger kommandoen ”Giv besked til alle”, altså også til forlaget. Herved får forlaget samme besked som ophavsmændene på værket. Hvis I ikke kender til værket, skal I kontakte Repertoire afdelingen: repertoire@koda.dk 

Hvad betyder "ikke anmeldte" værker på min værkliste?

Det betyder, at vi ikke har modtaget en værkanmeldelse og ikke kan afregne for værket. Det er vigtigt, at anmelde dine værker, da der kan være penge på dem. Det gør du ved at klikke på værket og derefter på knappen "Anmeld værket" og herved overføres alle detaljer, som du så eventuelt kan rette i inden du sender anmeldelsen.

Tjek listen over "Ikke anmeldte" værker på din værkliste.