Multilogin

Det er muligt at få adgang til andre profiler via forlagets egen Mit Koda-profil. Når I logger på jeres profil, kan I skifte mellem:

  • Eget forlag
  • Forlag som I ejer
  • Rettighedshavere I har fuldmagt til. 

Hvis I ønsker adgang til en rettighedshavers Mit Koda profil, kræver det en fuldmagt fra rettighedshaveren.

Hent fuldmagtserklæring

Kontakt venligst Forlags- og medlemsservice, hvis I er interesseret i at få et multi-login.

E-mail: medlem@koda.dk. Telefon: 33 30 63 20.