Fuldmagtserklæring

Fuldmagtserklæringen er i vidt omfang formuleret med øje for ”3. mænd” som fx managere, bookere og andre. Når der er tale om ikke-medlemmer, er det vigtigt for Koda at sikre muligheden for at indhente betaling, så vi ikke udfører arbejde for disse 3. mænd for medlemmernes penge.

Hvis vi pludselig oplever en meget markant stigning i arbejdet med fuldmagter, transporter mm, som til tider kan være ganske ressourcekrævende, vil vi gerne sikre os, at vi har åbnet for muligheden for at kræve betaling, hvis vi kan se, at der ikke er indtægter hos medlemmet, der økonomisk kan berettige til dette arbejde.

Hent fuldmagtserklæring