Analyse

Fra forsiden af Mit Koda vises to oversigter; Top 5 og Største ændringer.

 • Top 5 viser de fem værker, der har tjent mest de sidste fem år fra Koda. Klik på ”Se alle” (eller via menupunktet Analyse, Top 50), og se de 50 værker, der har tjent mest de sidste fem år fra Koda.
 • Største ændringer viser de fem værker, der har haft den største ændring i udbetaling fra Koda i pågældende kvartal sammenlignet med samme kvartal et år tidligere. Klik på ”Se alle” (eller via menupunktet Analyse, Største ændringer), og vælg selv de perioder, du ønsker at sammenligne, samt filtrer evt. på værker, land og område.
Top 50

Når du kommer på siden Top 50 står den automatisk til at vise de 50 værker, der har tjent mest de sidste fem år fra Koda. Højeste beløb vises øverst.

Øverst har du mulighed for filtrering på felterne:

 • Periodetype; vælg mellem et kvartal, fremførelse- eller udbetalingsperiode
 • Periode; vælg startdato og slutdato (start med at udfylde startdato og vælg i rækkefølgen år, måned, dag – og klik på selve dagen)

Når din filtrering er valgt klikkes på ”Vis resultat”.

 • Der afventes resultat. Afhængig af hvor stor datamængde, der skal vises, kan det tage lidt tid.
 • Du vil se rækker med titler. Værkerne øverst er de værker, du har modtaget højeste udbetaling for.
 • Du kan se: Titlen, Værknummer, Rettighedshavere (to-tre navne), Totalbeløbet for det, der er udbetalt i alt i perioden, og beløbet ved seneste udbetaling.

Fold et værk ud på pilen til venstre for titlen og se:

 • Hvilke områder værket har været fremført i
 • Antal fremførelser og totalbeløbet. Du kan se, hvad værket har tjent ved seneste udbetaling og antal gange. Højeste beløb vises øverst.

Fold eventuelt yderligere ud for at se underområder.

Største ændringer

Når du kommer ind på siden Største ændringer vises de værker, der har haft den største ændring i udbetaling fra Koda i pågældende kvartal sammenlignet med samme kvartal et år tidligere. Højeste ændringsbeløb vises øverst.

Øverst har du mulighed for filtrering på felterne: (Sæt evt. også flueben i Søg værk / Filtrer resultat for flere muligheder)

 • Periodetype; vælg mellem et kvartal, fremførelse- eller udbetalingsperiode
 • periode / 2. periode; vælg tidligste kvartal i 1. periode og seneste kvartal i 2. periode
 • Søg på værk(er); søg på værktitel, i kombination med rettighedshaver, eller søg på værknummer og benyt knappen Søg værk og herefter Brug værk
 • Land; vælg alle lande eller enkelte lande ved at sætte flueben
 • Område; vælg alle områder eller enkelte områder ved at sætte flueben

Når din filtrering er valgt klik på ”Vis resultat”. Der afventes resultat. Afhængig af hvor stor datamængde, der skal vises, kan det tage lidt tid

Du kan se:

 • Titel
 • Værknummer
 • Rettighedshavere (to-tre navne)
 • Ændring i procent og i kroner. Til sidst i linjen ses om ændringen er steget (pil op) eller faldet (pil ned). Hvis der ikke står noget procenttal, betyder det, at der ikke har været en udbetaling i 1. periode. Der kan sorteres på pilen i faldende eller stigende orden.