Adgang til CIS-NET AVI

CIS-NET AVI, som er en del af CIS-NET (Information System Network, en international værkdatabase), indeholder cue-sheet oplysninger, dvs. AV produktioners hoveddata. Her kan I søge på cue-sheets og se, hvilke(t) land(e)s forvaltningsselskaber, der har det, og hvem I skal kontakte for at få et eksemplar.

Hvis I ønsker adgang til CIS-NET AVI, skal I sende en e-mail til følgende adresse: pubnet@cisac.org