Kontrakten mellem musikforlag og ophavsmand

Det er altid kun ophavsmanden selv, der har ophavsretten til sine musikværker. Når en musikforlægger indgår en kontrakt eller musikforlagsaftale med en ophavsmand, får musikforlæggeren nogle rettigheder til de værker, kontrakten vedrører.

Musikforlagskontrakten mellem ophavsmand og musikforlag går typisk ud på, at musikforlæggeren skal arbejde for udbredelsen af komponistens eller sangskriverens musikværker og bistå ophavsmanden med tilladelser, værkregistreringer til Koda, m.m. Til gengæld får musikforlaget typisk ret til at udgive musikken og ret til en andel af ophavsmandens Koda- og NCB-betaling.

Det er et indbyrdes anliggende mellem musikforlag og ophavsmand at indgå en forlagskontrakt. Koda blander sig ikke i indholdet og har ikke mulighed for at give juridisk vejledning, fordi vi repræsenterer begge parter.

Vi henviser som tidligere nævnt til den udarbejdede “Code of Conduct i forbindelse med Musikforlagsaftaler”.​

Udformning af kontrakten 

Af hensyn til korrekt forvaltning af rettighederne og en korrekt værkregistrering af værkerne til Koda, gør vi opmærksom på en række forhold, der som minimum bør være aftalt i kontrakten mellem forlag og ophavsmand: 

  • Navn på ophavsmand og forlag 
  • Hvilke værker er omfattet af kontrakten 
  • Størrelsen af forlagets andel 
  • Kontraktens løbetid 
  • Territorium (i hvilke lande/områder har forlaget rettigheder) 
  • Størrelsen af den samlede forlagsandel ved evt. subforlægning 

Generalkontrakt

Et musikforlag kan indgå en generalkontrakt med en ophavsmand. Det betyder, at forlaget har ret til andele på samtlige ophavsmandens værker. Aftalen kan dog være afgrænset til kun at gælde værker skrevet i en bestemt periode. Når der indgås generalkontrakt med en ophavsmand, skal alle værker – eksisterende og fremtidige, der er omfattet af aftalen, registreres af forlaget selv, for at forlaget kan få andele på værkerne.

Ophør af musikforlagskontrakten 

Koda skal have besked, når en musikforlagskontrakt ophører. Når ophavsmand og musikforlag er enige om en udløbsdato, skal Koda have besked om ophør af forlagskontrakten, hvad enten det er for et enkelt værk eller for alle værker i aftalen. Send en mail til publisher@koda.dk med den nødvendige information om dato for ophør, værker og eventuelt aftalenummer, hvis det er hele aftalen, der ophører. 

 

Forrige side                                                                                             Næste side