Invitation til Forlagsforum 11. december 2017


Invitation til Forlagsforum
11. december 2017, kl. 13.00 - 16.00

 

Kære Musikforlægger

Hermed en invitation til årets sidste møde i Forlagsforum her på Koda, denne gang om eftermiddagen. Efter mødet byder vi på et glas gløgg og æbleskiver, så vi også kan sige god jul til hinanden på mere uformel vis.

Vi håber selvfølgelig at se rigtig mange af jer.

Lidt om programmet

Denne gang får vi besøg af Afdelingschef for Broadcast, Online og Key Account, Kaare Struve. Han vil give en status på Kodas forhandlinger med blandt andet radiomarkedet. Han vil også komme ind på Copydan indtægterne fra tv-distributørerne.

Camilla Kjær Hejselbæk, Kodas Markedschef, kigger forbi og fortæller lidt om afdelingens fokuspunkter for 2018.

Nynne Louise Krogh Cleiren, Medlemskonsulent i Forlags- og Medlemsservice, og Sarah Erbst Ledet, Projektleder i IT, Projekter og Processer, kommer og præsenterer det nye design af Mit Koda, som gik i luften den 16. november.

Du finder dagens fulde program længere nede. Allernederst finder du datoerne for næste års møder i Forlagsforum, så du allerede nu kan sætte fire kryds i kalenderen.

Tilmelding

Af hensyn til planlægningen af det kommende Forlagsforum, vil jeg bede om din tilmelding senest onsdag den 6. december kl. 12.00. Du kan sende mig en mail på mth@koda.dk, eller bruge linket i den grønne barre nedenfor.

Har du indlæg under punktet Gensidig orientering, så er du velkommen til at nævne det for mig i din tilmelding, så jeg har mulighed for at opsøge et eventuelt svar i huset, inden vi starter mødet.

På forhånd tak for hjælpen.

Vi ses i stueetagen, her på Lautrupsgade 9.

Venlig hilsen


Marianne Bergmann Thorkildsen
Forlagskonsulent
Repertoire afdelingen
mth@koda.dk

Dagens program 11. december 2017

DAGENS PROGRAM


Generel orientering
v. Viceadministrerende direktør, Gorm Arildsen

Nyt Mit Koda design
v. Medlemskonsulent Nynne Louise Krogh Cleiren og Projektleder Sarah Erbst Ledet

Status på Broadcast og Online området
v. Afdelingschef for Broadcast og Online, Kaare Struve

Kodas Markedsafdeling - fokuspunkter i 2018 v. Markedschef, Camilla Kjær Hejselbæk

December udbetalingen
v. Projektleder Afregning, Rolf Faurskov

Alt godt fra Juraland
v. Juridisk seniorkonsulent, Kaspar Lindhardt

Briefing fra Society Publisher Forum
v. Forlagskonsulent, Marianne Bergmann Thorkildsen

Nyt fra Repertoire
v. Repertoire supervisor, Jens Visby

Gensidig orientering fra Koda, NCB, NMP og musikforlæggere

Eventuelt

• Gløgg og æbleskiver (fra cirka kl. 15.30)