Eksempler på temaer

På opdagelse med øret

Lad eleverne gå på opdagelsesrejse i musikkens verden. Sammen med en komponist kan I undersøge, hvordan man skaber stemninger gennem musik, fx ved at lave nogle korte lytteøvelser og lade børnene beskrive, hvad de har hørt gennem ord eller tegninger. Hvorfor synes vi, at noget er trist eller muntert? Har lydene bestemte betydninger, og kan man fortælle en historie ved hjælp af musik?

Musik og billeder

I perioden op til mødet kan eleverne lave en række tegninger, fotos eller kollager, evt. i forbindelse med et emne, I har arbejdet med i klassen. På baggrund af tegningerne kan komponisten og eleverne sammen komponere en melodi, der får tegningerne til at hænge sammen og fortælle en historie. Tegninger og komposition danner på den måde en lydbog. Måske laver I en lille lydkollage til hver tegning. Og hvad sker der egentlig med tegningens fortælling, når lydene forandres?

Musik og film

Hvilken rolle spiller underlægningsmusikken i film? Hvad sker der, hvis man skifter en tegnefilms lydspor ud eller fjerner det helt? Kan man ændre på historien ved at ændre på musikken? Hvordan laver man overhovedet filmmusik? Et spændende emne med masser af muligheder for både store og små elever og ikke mindst for dem, der allerede har arbejdet med film i forbindelse med undervisningen.

Musik og bevægelse

Måske planlægger jeres skole at lave en teater- eller danseforestilling. Her kunne en professionel komponist hjælpe processen på vej dels ved at komme med konkrete idéer til musikstykker og dels ved at arbejde med sammenhængen mellem lyd og bevægelser gennem øvelser og lege, hvor elevernes egne idéer også kan inddrages.

Musik og tekst

En tekstforfatter kan sammen med eleverne skrive en sang om et emne, I på forhånd har forberedt i klassen. Det kan være noget fra elevernes eget liv, fx venskab, mobning, kærlighed eller måske ensomhed. Hvilken musik passer til emnerne, og hvad fungerer sammen? Kan man synge om kærlighed til heavyrock eller om krig til violiner? Kan alle musikalske genrer fungere sammen med alle tænkelige emner? Hvad kommer egentlig først: teksten eller melodien?

Inspiration til skolebands

Hvis klassen eller musikholdet allerede har et orkester, kan en komponist bidrage med ny inspiration og evt. introducere de unge til genrer eller arbejdsformer, de ikke kender. Måske har jeres skole eller gymnasium jeres eget bigband med dygtige musikere, som gerne vil prøve noget nyt. En gæstekomponist kan fx komme med idéer til, hvordan I kan omarrangere nogle af jeres egne sange eller give jer andre inputs.

Musik og andre kulturer

Hvis I overvejer et forløb om andre kulturer, vil det være oplagt at bruge musikken som indfaldsvinkel. Måske har én af vores medlemmer kendskab til netop det område, I interesserer jer for, og kan fortælle noget om samspillet mellem musikken og andre sider af den pågældende kultur. Kan man sige, at der er bestemte forhold i kulturen – fx de religiøse riter, dansen eller naturen - der er med til at skabe musikken? Hvad enten det drejer sig om afrikansk gummistøvledans eller vestjysk folkemusik, kan forløbet blive en øjenåbner, hvor musikken træder frem som en del af et større billede.

Debat

Til de større børn kan man også kombinere nogle af de praktiske aktiviteter med et mere debatorienteret forløb omkring kunstneres arbejdsvilkår. Ofte ligger virkeligheden meget langt fra den forestilling, mange har om musikbranchen. Det kan være særdeles lærerigt at høre en professionel komponist eller sangskriver fortælle om sine egne oplevelser og besvare de spørgsmål, som mange ofte glemmer at stille: hvad laver komponister egentlig, når de arbejder? Hvordan tjener de penge? Hvor lang tid tager det at skrive en sang? Hvordan ender musikken på en cd, og hvem bestemmer om den gør det?