Vejledning for kunstnere

Koda Skolekontakt er et tilbud til alle landets skoler og musikskoler om at få besøg af en komponist eller sangskriver fra et udvalgt kunstnerkorps.

Målet er at give eleverne en stor og anderledes musikoplevelse med fokus på den kreative proces. Bag denne ambition ligger der et håb om, at du som musiker kan være med til at skabe bedre forståelse for det arbejde, der ligger bag det færdige musikværk. Ved at deltage i det kreative arbejde oplever eleverne selv, hvad det vil sige at skabe noget, der kan deles med andre. Vi tror, at det er første skridt på vejen til at respektere det kunstneriske arbejdes værdi og blive mere bevidste og kritiske musikbrugere.

Hvad kan besøget bruges på?

Besøget kan bruges til at skabe et stykke musik sammen med eleverne, lege med lyde og stemmer, lytte aktivt til musik, skabe billeder eller bevægelser til musik, lave vrøvlevers eller andet i fællesskab med klassen. Det afgørende er, at eleverne bliver inddraget i den skabende proces og får en fornemmelse af komposition, og hvad det betyder at tage aktivt del i et kunstnerisk forløb.

Praktisk

Forløbet kan vare fra tre skoletimer op til en hel skoledag. Ordningen dækker ét skolebesøg pr. skole, og der kan max. deltage 30 elever eller en skoleklasse i et forløb. Det er muligt at tage op til tre personer afsted sammen på et skolebesøg.

Besøget er gratis for skolerne. Koda Skolekontakt betaler et samlet honorar efter følgende tariffer: 4.500 kr. for en person, 6.000 kr. for to personer og 7.500 kr. for tre personer 

Hvornår kan besøget finde sted?

Alle dage i skoleåret 2015/2016 er en mulighed. Den endelige dato skal aftales med skolen.

Hvordan kommer jeg med?

Du skal ansøge om at blive en del af Koda Skolekontakts kunstnerkorps. Der er desværre lukket for ansøgninger frem til 2017. 

Kontakt

For spørgsmål til ordningen er du velkommen til at kontakte André Bak hos Koda Skolekontakt på tlf. 22 73 58 78 eller skolekontakt@koda.dk

Læs også om...

Kunstrådets Huskunstnerordning