Koda Dramatik

Når musik og tekst bruges i dramatiske sammenhænge, kan Koda Dramatik forvalte rettighederne.

Koda Dramatiks område

I forbindelse med brug af musik i dramatiske sammenhænge forvalter Koda de såkaldte ”små” rettigheder, som for eksempel er, hvis teaterstykker, kabaretter, shows, koncerter og lignende bruger eksisterende musik. Når der er tale om ”små” rettigheder, er det Koda, der sørger for, at komponisten får betaling for musikken.

Koda forvalter derimod ikke rettigheder til musikdramatik, som er musik skrevet direkte til for eksempel operaer, operetter og musicals. Rettighederne til musikdramatik forvaltes af de enkelte rettighedshavere, ofte musikforlagene. Det betyder, at komponisten eller forlagene skal indgå en direkte aftale med teatret eller producenten om betaling for musikken. Til gengæld tilbyder Koda Dramatik at vejlede om disse aftaler - eller indgå en kontrakt med teatret eller producenten. I nogle sammenhænge kaldes de musikdramatiske rettigheder for ”store rettigheder”. 

Der kan være gråzoner for, hvornår der er tale om ”store” eller ”små” rettigheder - for eksempel ved uddrag og koncertopførelser af musikdramatik. I disse tilfælde må Koda konkret vurdere, om det er ”store” eller ”små” rettigheder. Se også retningslinjer for opførelser musikdramatik.

Retningslinjer for brug af musik til sceneproduktioner

Det kan være nødvendigt at søge om tilladelse til at bruge musik i sceneproduktioner, særligt i de tilfælde hvor produktionen er i en gråzone mellem store og små rettigheder. Det kan for eksempel være teaterkoncerter med en kendt kunstner som omdrejningspunkt, eller en produktion hvor sangene er med til at føre handlingen videre. Koda vurderer fra forestilling til forestilling, om musikken kan karakteriseres som små rettigheder og dermed er omfattet af Kodas forvaltning. Det samme gælder også for stand-up-forestillinger.  
Se retningslinjer for brug af "eksisterende" musik på teaterscener

Priser

For ”små” rettigheder, er prisen for musik på teaterscener 12 % af billetindtægten. Se priser og aftaler

Revyer

Revyer kan forvaltes gennem Koda Dramatik. Når der bruges eksisterende musik i en revy, skal der på lige fod med nyskrevne sange, tekster og lignende afregnes direkte til rettighedshaverne. Her kan Koda Dramatik være behjælpelig med at videreformidle betaling for brug af eksisterende musik og sangtekster i revyen. Læs mere om revyer (PDF).

Koda Dramatik uddeler revypriserne; Årets revykomponist og Årets revyforfatter med det sigte at bidrage til udviklingen af dansk revykunst. Priserne uddeles hvert år i forbindelse med Revyernes Revy.