Koda Dramatik

             

Koda Dramatik kan hjælpe dig med at cleare musik til scenekunstværker

Når du bruger musik til scenekunstværker er det vigtigt at få afklaret, om du skal søge tilladelse til at bruge musikken og hvordan du eventuelt får tilladelsen. Det kan Koda Dramatik hjælpe dig med. Vi kan give dig en konkret vurdering af, om det er noget vi kan give tilladelse til og hvem du ellers skal kontakte.

Vi har for nylig indgået aftale med Sony/ATV om, at Koda Dramatik kan indgå aftaler om brug af deres musik. Det betyder at vi kan cleare en del af musikken og vejlede dig om hvem du ellers skal kontakte.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Du skal altid søge om tilladelse, hvis du opfører musikdramatik eller danseforestillinger, som for eksempel opera, musical og ballet hvor musikken er skrevet direkte til forestillingen. Hvis du bruger musik, som ikke er skrevet specifikt til produktionen, skal du søge tilladelse, hvis produktionen indeholder et eller flere af punkterne nedenfor:

  • Produktionen bliver associeret med et ”brand”, som for eksempel en kunstner, et band, en komponist eller en anden kendt person.
  • Sangene er med til at føre handlingen videre.
  • Produktionen har et handlingsforløb og a) musikkens varighed overstiger 30 minutter eller 30 procent eller b) produktionen inkluderer otte sange eller mere.
  • Produktionen er en ballet eller danseforestilling, eller hvis produktionen indeholder mere end 15 minutters dans.

Hvis produktionen ikke indeholder ovenstående elementer, skal du ikke søge om tilladelse. I de tilfælde skal du blot indrapportere til Koda efter du har brugt musikken på www.koda.dk/teater.

Du kan altid kontakte Koda Dramatik på tlf. 33 30 63 60 eller teater@koda.dk hvis du er i tvivl om du skal søge tilladelse.

Sådan søger du tilladelse

Vil du gerne bruge musik i en sceneproduktion, skal du sende en forespørgsel i god tid inden premieren, gerne seks måneder inden. Du skal sende en beskrivelse af produktionen og en liste over sange via formularen her.

Revyer

Revyer kan forvaltes gennem Koda Dramatik. Når der bruges eksisterende musik i en revy, skal der på lige fod med nyskrevne sange, tekster og lignende afregnes direkte til rettighedshaverne. Her kan Koda Dramatik være behjælpelig med at videreformidle betaling for brug af eksisterende musik og sangtekster i revyen. Læs mere om revyer (PDF).

Koda Dramatik uddeler revypriserne; Årets revykomponist og Årets revyforfatter med det sigte at bidrage til udviklingen af dansk revykunst. Priserne uddeles hvert år i forbindelse med Revyernes Revy.