Personalegoder

Trivselsstrategi

Trivselsstrategien danner grundlag for vores kontinuerlige arbejde for at sikre medarbejdertrivsel og arbejdsglæde, så vi til stadighed er en attraktiv arbejdsplads.

Vi har i fællesskab vedtaget følgende værdier for samarbejdet i huset:

 • Positiv
 • Resultatskabende
 • Engageret
 • Modig
 • Ordentlig 
Flextid

Som medarbejder i Koda kan du inden for visse rammer selv styre din arbejdstid. Vi lægger vægt på en god balance mellem arbejde og privatliv.

Hjemmearbejdsplads

Hvis det kan forenes med det job, du har, kan der tilbydes hjemmearbejde inden for aftalte rammer.

Særlige Koda-fridage
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Koda er lukket Juleaftensdag og til og med Nytårsdag
 • Grundlovsdag er hel fridag
 • Derudover har alle to feriefridage, der frit kan placeres.
Pensionsordning

Kodas pensionsordning omfatter udover alderspensionen også livs- og invalideforsikring samt kritisk sygdom. Desuden tilbyder vi Helbredssikring og Forebyggelsesdækning.

Fritidsforeninger
 • Sportsforeningen, som tilbyder en lang række fritidsinteresser med kollegerne fx yoga, fitnessordning, skiture, bowling, løbeklub, årlig skovtur og meget andet.
 • Kunstforeningen tilbyder kulturelle udflugter og udstiller forskelligartet kunst, der udloddes blandt medlemmerne.
Kantine

I stuen ligger vores kantine med terasse, der serverer en daglig buffet med kolde og lune retter.