Om at arbejde i musikbranchen

At arbejde i centrum af musikbranchen

Koda er en nonprofit medlemsforening, som forvalter rettigheder for ca. 34.800 komponister og sangskrivere - og vi servicerer godt 40.000 kunder, der bruger musik offentligt. Det placerer Koda's medarbejdere midt i den danske musikbranche. I Koda arbejder vi for musikken, og den værdi vi skaber, går til musikken. Det betyder ikke, at du som medarbejder i Koda behøver at have en nær relation til musik, men i Koda sætter vi stor pris på at arbejde for den gode sag, når vi gennem vores arbejde bidrager til at sikre skabelsen af ny musik.

I forandring

Musikbranchen undergår store forandringer i disse år. Det skyldes bl.a. et nyt forbrugsmønster, hvor online musiktjenester skyder frem, og den traditionelle pladebranche bliver presset. Udviklingen gør Koda til en spændende arbejdsplads midt i en branche i forandring - det kræver dygtige medarbejdere, der er omstillingsparate.

Fokus på trivsel

Mange af vores medarbejdere vælger at blive længe i Koda. Måske er det fordi, vi lægger stor vægt på, at vi har det godt både på arbejdet og i fritiden. Vi arbejder målrettet med vores trivselspolitik og har uddannet vores egne trivselsagenter. Vi har en kunstforening, en sportsforening og mange medarbejderarrangementer af forskellig størrelse og længde.

Internationalt samarbejde

Musik overskrider grænser, og derfor er Koda også en international arbejdsplads. Koda indgår gensidighedsaftaler med op mod 100 lignende selskaber verden over, og visse stillinger i Koda indebærer samarbejde på tværs af landegrænser.