Mød Jens Bruno Hansen

Kom med indenfor på Lautrupsgade

Mød Musikfaglig rådgiver, Forlags & Medlemsservice, Jens Bruno Hansen

Jens Bruno Hansen, er noget så sjældent som Musikfaglig rådgiver, også kaldet Forensic Musicologist, og dem findes der ikke mere end nogle håndfulde af i hele verdenen. Kombinationen en årelang karriere som operasanger ved Det Kongelige Teater, og en god og nødvendig føling med det pulserende musikliv, har givet en fin loyalitetsfølelse og forståelse for de problematikker, der rør sig blandt Kodas medlemmer - ophavsmændene.

"Jeg er ansat som musikfaglig rådgiver - det man i udlandet kalder forensic musicologist - altså rets-musikolog, som der ikke er mere end en håndfuld i hele verden, der kan. I yderste konsekvens kan jeg møde i retten i tvister mellem ophavsmænd og bidrage som sagkyndig vidne. Men det er yderst, yderst sjældent - og heldigvis da - at tvister ender i retten. Derfor opfatter jeg det også som min vigtigste opgave at stå til rådighed for medlemmerne med information om forvaltningsregler og lovgivning mm, således at de undgår at havne i en tvist. Det er både dyrt at føre retssager og forbundet med utroligt mange ærgrelser. Så det, at få ophavsmænd, der er ved at komme på kant med hinanden, til at tale sammen og finde gode løsninger i mindelighed er en vigtig funktion i mit arbejdsliv", fortæller Jens Bruno Hansen.

"Herudover er det blandt andet min opgave at sørge for at Kodas fordelingsregler og den måde, som medlemmerne registrerer deres værker på, er i god overensstemmelse med hinanden. Sammen med mine kolleger i repertoireafdelingen, vejleder vi medlemmerne hvordan og hos hvem man indhente de nødvendige tilladelser, samt at det enkelte værk bliver fordelt i overensstemmelse med der regler Kodas forvaltning er baseret på", fortsætter Jens Bruno Hansen.

"En vigtig del af mit arbejde gennem de 25 år, jeg har været i Koda, er at være tovholder på de forskellige subventioneringsordninger, som Koda har haft gennem årene. Det er en funktion, der fylder meget i disse år, hvor internationale samarbejdsrelationer, EU-direktiver osv, fordrer maximal gennemsigtighed og præcision i håndteringen af sådanne ordninger", slutter Jens Bruno Hansen.

3 hurtige til Jens Bruno

  • Hvad er din baggrund for at kunne bestride hvervet som Musikfaglig rådgiver?

Min uddannelsesmæssige baggrund er blandet. Jeg er uddannet musikteoretiker, som magister i musikvidenskab ved Aarhus Universitet. Allerede i min studietid begyndte jeg at synge ved den Jyske Opera. Da jeg var ved at være færdig med min magisterkonferens, var det første job jeg overhovedet søgte, jobbet på Koda (som ny musikfaglig rådgiver). En af forudsætningerne for at få jobbet dengang, var at man selv var udøvende, så man også var vidende om, hvad der reelt foregik i det pulserende musikliv. Umiddelbart efter søgte jeg en stilling i DRs vokalensemble, som dengang hed Danmarks Radios Kammerkor, en deltidsstilling, som jeg fik. Og fantastisk heldigt for mig, stod jeg så med to deltidsstillinger, der lod sig kombinere på den fineste måde. Jeg holdt meget af den fleksibilitet i arbejdslivet, hvor jeg kunne flekse fra det kreative, til det mere analytiske.

Efter nogle år på DR blev jeg så i 1994 fastansat på Det Kongelige Teater som operasanger. Det har jeg kørt parallelt med min ansættelse hos Koda.

Både i forbindelse med mit studie på universitetet og senere i mit udøverliv, har jeg været meget engageret i den moderne partituravantgarde, og har i mit udøverliv specialiseret mig som performer i nytænkende musikteater. Fx har jeg spillet store roller i 25 uropførsler af moderne danske operaer. Dette repertoire og forløsningen af det har virkelig haft karakter af hjerteblod for mig.

Jeg blev pensioneret som operasanger, da jeg for nylig fyldte 56. Men da jeg ikke bare kan lægge operaen på hylden, sørger jeg for at holde mig i form stemmemæssigt, så jeg er klar når gode opgaver falder for.  Jeg har da også allerede sunget i endnu er dansk uropførsel efter min pensionering fra Det kgl. Teater, nemlig Svend Hvidtfelt Nielsens seneste opera "Lænker" i Århus.

Opera er 50 % håndværk, 40% fysik og 10% kunst, det hele er appellerende. Det er i høj grad det håndværksmæssige og det fysiske, der giver mig et rush. Dog spiller det psykologiske, det at opera er en slags kondensering af arketypiske karakterer og følelser – bodybuilding for sjælen, som Kasper Holten plejer at sige -  naturligvis også en stor rolle. Det er da også min plan at fortsætte mit sangerliv mange år endnu.

  • Hvad lytter du til af musik?

Jeg er enormt bredt orienteret. Selvfølgelig har jeg en særlig viden om partiturmusikken, da det har været mit eget performerbassin. Men blandt andet også fordi, der ikke er nogen grænse for, hvilke genrer jeg beskæftiger mig med i Koda, er rammerne for, hvad jeg lytter til, meget vide.

Jeg hører og har hørt så meget musik i mit arbejdsliv, så jeg ofte foretrækker stilhed, når jeg kommer hjem. Jeg er ikke nødvendigvis typen, der har et lydtapet kørende, når jeg har fri. Ofte også fordi, jeg har lidt svært ved at lade være med at gå til det jeg hører fra en faglig vinkel selv efter fyraften.
Når jeg endelig hører noget, så er det de store klassikere, som ex. Bachs Goldberg-variationer, som jeg ikke kan få nok af, eller et orkester som Modern Jazz Quartet, og så hele den formidable skandinaviske vokaltradition.

  • Hvad har din største musikalske oplevelse/koncert været?

Der kan jeg kun sige det sådan, at det er altid det seneste værk, jeg selv har været med til at forløse. Når man arbejder med opera, har man ofte en forberedelsestid på et halvt til et helt år, og uanset, om det bliver en stor eller mindre succes, så har det fyldt så meget, at det nemt kommer til at overdøve alt andet.