Mit Koda for medlemmer
- for dig der skaber musik

Selvbetjening for kunder
- for dig der bruger musik

Brug musik strategisk


Musik påvirker både kunder og ansatte
- derfor kan rette musik på rette sted give resultater på bundlinjen.

Inspiration til brug af musik

I guiden MUSIKKENS VÆRDI sætter Koda og Gramex fokus på, hvordan erhvervslivet kan bruge musik. Guiden er fyldt med baggrundsviden og giver konkrete eksempler på, hvordan du kan bruge musik som et strategisk værktøj. Musik betaler sig - når den bruges rigtigt.

Download guide (pdf)

Bestil guide som bog

 

10 råd om strategisk brug af musik

Klik på et råd herunder og læs mere.

Vis alle / Skjul alle

Vis/skjul svar

1. Overvej hvilken funktion musikken skal have

Musik kan skabe stemninger, fortælle historier, få dig til at fokusere eller understøtte et image. De musikstrategiske kontaktflader er mange: In store & business, radio, POD & VOD, IVR telefon, messer & events, web & mobil, konferencer & møder, e-mail & e-nyhedsbreve, intranet & HR, samt TV. Har du tænkt over, hvilken funktion musik har i din virksomhed?

Vis/skjul svar

2. Lad musikken skabe dit image

Musik kan fortælle unikke og genkendelige historier, der er med til at skabe en virksomheds image. Musikken vækker billeder og følelser hos kunderne, så der opstår samhørighed til brand, produkt, service og virksomhed. Har du tænkt over, hvilken musik der understøtter din virksomheds image?

Vis/skjul svar

3. Spil musik der passer til dine kunder

Musik taler et universelt sprog, som dine kunder kan forstå. Det har vist sig, at musik er et af de mest hyppige samtaleemner, når vi skal lære nye mennesker at kende - musikken bruges som matchmaker! Samtidig har det vist sig, at der er en sammenhæng mellem vores musikpræference og personlighed. Hvordan er musikmatch'et mellem din virksomhed og kundemålgruppe?

Vis/skjul svar

4. Musikkens tempo har indflydelse på kundegennemstrømningen

Tempo er blot ét af flere parametre i musikken, som kan påvirke kunders købsadfærd. Musik i et langsomt tempo kan få kunder til at opholde sig længere tid i en butik og samtidig bruge flere penge. Samtidig kan et hurtigere tempo påvirke os til at bevæge os hurtigere igennem et indkøbsområde. Har du behov for at styre varigheden af dine kunders besøg?

Vis/skjul svar

5. Lad musikken passe til de varer og den service du sælger

Musik kan være afgørende for, hvilke varer vi køber. Det har fx vist sig, at klassisk musik kan få os til at købe dyre varer. Samtidig kan musik skabe en positiv oplevelse af service og virksomhed. Har du tænkt over, hvilken musik der passer til dine varer?

Vis/skjul svar

6. Spil musik der passer til dagens og ugens rytme

Kunders købsadfærd afhænger af dagens rytme. Tilpas musikken herefter. Du kan fx starte dagen med blid langsom musik og hen mod frokost spille mere frisk musik i et lidt hurtigere tempo. Om eftermiddagen kan du spille musik i et middelhøjt tempo og endelig skrue op for tempoet om aftenen og natten. Ugedage og årstid har også en betydning for købsadfærd. Varierer du musikken efter tidspunkter?

Vis/skjul svar

7. Bruger du radio mister du indflydelsen på musikvalget

Hvis musikstilen i radioen ikke matcher dit image og din kundemålgruppe, risikerer du, at kunderne misforstår dit budskab. Du kan også risikere, at dine konkurrenter annoncerer i radioen. Strategisk brug af musik handler om at opnå fuld kontrol over de historier, du vil fortælle til dine kunder via musikken. Det er dig, der sætter scenen - du bestemmer selv!

Vis/skjul svar

8. Spil musik dine ansatte kan lide

Selvom du primært spiller musik for dine kunder, bør du også tænke på medarbejderne. Musik kan fremme deres motivation og kundeservice, og samtidig kan musikken blive en slags 'virtuel' kollega for folk, der arbejder alene.

Vis/skjul svar

9. Brug musikanlæg af god kvalitet

Mulighederne for at sætte scenen for en god musikoplevelse for kunderne, hænger sammen med kvaliteten af musikanlæg og højtalere. Musikken bør ikke spilles over et varslingsanlæg, da frekvensområdet her er begrænset. Derudover spiller placeringen af højtalerne også en væsentlig rolle for musikoplevelsen. Du kan fx inddele købsområdet i forskellige musikzoner.

Vis/skjul svar

10. Vær opmærksom på lydniveauet

Det har vist sig, at vi trives bedst ved musikstimuli som fremkalder et såkaldt optimalt fysiologisk arousal-niveau. Det indebærer, at hvis musikarousal-potentialet er for højt eller for lavt, vil vi afvise musikken. Lydniveauet kan med andre påvirke kundernes købsoplevelse i en henholdsvis negativ/positiv retning.


Mere Musikkens værdi

De 10 råd er en opsummering af viden fra videnskabelige undersøgelser, hvor forskere bl.a. har undersøgt musikkens service-, salgs- og imageskabende effekt. Derudover stammer vores viden også fra Koda's daglige kontakt med kunder og fra eksperter, som sælger strategiske musikløsninger.

Læs mere om baggrunden for de 10 råd under Musikkens værdi:

Koda
Lautrupsgade 9
2100 København Ø

Tlf.: 33 30 63 00
info _@ If you can read this, please upgrade to a modern browser. koda.dk
  • Kunde
  • Medlemsnyheder

    Tilmeld nyhedsbrev