Subventionerede koncerter

Hvad er subventionering?

Subventionering betyder, at der bliver tilført ekstra midler fra andre af Kodas indtægtsområder. Puljen har til formål at støtte smalle og skrøbelige genrer.

Overordnede krav

For at få udbetaling i subventioneret pulje kræver det, at din musik lever op til de overordnede krav for subventionering. Puljen er målrettet musik, der i kompositionsteknisk forstand rækker ud over de mest enkle former. 

To muligheder for subventionering

1. Via kundens aftale
For hovedparten af koncerter, der bliver udbetalt i subventioneret pulje, gælder det, at det sker på baggrund af den aftale, kunden har indgået med os. Du behøver derfor ikke at søge om subventionering for koncerter med:

 • DRs ensembler
 • Klassiske musikfestivaler
 • Klassiske basisensember
 • Landsdelsorkestre
 • Musikforeninger
 • Specialensembler


2. Via ansøgning
Alle kan ansøge om at få en koncertudbetaling i subventioneret pulje. Hvis din musik skal opføres ved en koncert, der ikke bliver udbetalt subventioneret i kraft af kundens aftale, har du mulighed for at selv at ansøge.

Frister og vilkår

Subventionering gælder kun koncerter afholdt i Danmark. Et koncertprogram med samme repertoire kan maksimalt udbetales subventioneret to gange inden for samme kalenderår.

 • En komponist eller tekstforfatter kan maksimalt ansøge om subventionering to gange i løbet af et år.
 • Ansøgningsfristen er d. 1. februar året efter koncerten er afholdt.
 • Kodas musikfaglige rådgiver Jens Bruno Hansen foretager en individuel vurdering af hver enkel ansøgning. Kontakt ham på jbh@koda.dk for ansøgningsskema og yderligere information.
Udbetaling

Koncertens værdi i subventioneret pulje afhænger af den enkelte koncertarrangørs aftale med os.

Reduktion

Der er indført en reduktion på, hvor mange opførelser af et værk du kan få udbetalt i subventioneret pulje. Det betyder, at jo flere gange dit værk bliver spillet, des færre penge får du udbetalt pr. opførelse i subventioneret pulje.

Reduktionsfaktor
Subvent. antal gange *) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10
Reduktionsfaktor 100   50   33   25   20   17   14   13   11   10   10   

*) "Antal gange" skal læses som "tidligere antal fremførelser i Subventioneret pulje".

Hvornår er der udbetaling?
 • Musik fra 1. halvår udbetales i marts året efter
 • Musik fra 2. halvår udbetales i juni året efter

Se datoer for udbetaling i udbetalingskalenderen