Koncerter

Hvad skal sætlisten indeholde?

Det er vigtigt, at din koncertanmeldelse indeholder en sætliste, der afspejler arrangementet. Det vil sige, at alle værker kommer med – både dine egne og andres værker. Afregningen bliver fordelt efter de andele, der måtte være på værkerne, og derfor er det vigtigt, at det er de rette versioner, der bliver brugt. Du skal anmelde din koncert på Mit Koda, hvor du også har mulighed for at redigere og genbruge dine sætlister.

Hvor anmelder jeg mine koncerter?

Du skal bruge vores selvbetjeningsmodul Mit Koda til at registrere dine koncerter. På din lister over Mine Koncerter vil du kunne følge dine koncerters status. Det kan være, at vi mangler oplysninger om arrangøren og/eller spillestedet og derfor i første omgang har afvist anmeldelsen. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med den status, der fremgår af Mit Koda. Hvis er koncert er afvist, skal du kontakte Forlags- og Medlemsservice på medlem@koda.dk . 

Hvem giver Koda besked, når en koncert har fundet sted?

Vi indsamler rapportering fra dig som medlem og fra koncertarrangøren og/eller spillestedet. Husk at rapportere koncerter til os senest 1 måned efter, at koncerten har fundet sted. Det giver os de bedste forudsætninger for at opkræve vederlaget for det offentlige arrangement. Vores kunder indbetaler for deres afholdte arrangementer, som vi matcher med din koncertanmeldelse. Der indgår både koncerter, som opkræves enkeltvis i forhold til antal tilhørere/billetindtægt m.m., og koncerter, hvor den ansvarlige koncertarrangør har en fast aftale med Koda om at afholde et antal koncerter i en gældende periode.

Hvor kan jeg se en status på mine koncerter?

På din Mit Koda profil kan du på din koncertliste se en status på dine rapporterede koncerter, og dermed få et overblik over hvor langt de er kommet i systemet. 

Der findes følgende statusser:

  • Ikke afsluttet: Koncertrapporteringen er ikke sendt og kan redigeres.
  • Sendt til Koda: Koncertrapporteringen er modtaget, og er under behandling.
  • Afvist: Koncertrapporteringen er afvist. Det kan der være flere grunde til. Ofte er det fordi vi mangler oplysninger om arrangøren eller de anførte oplysninger ikke er korrekte. Se detaljerne på rapporteringen eller kontakt Forlags- og medlemsservice på medlem@koda.dk
  • Klar til afregning: Koncerten udbetales ved næste udbetaling
  • Afregnet: Pengene for koncerten er udbetalt.

Det er vigtigt, at du en gang imellem går ind og tjekker om nogen af dine koncerter skulle være blevet afvist.

OBS: Du kan kun se de koncerter du selv har rapporteret.