Kollektive båndmidler

Næste ansøgningsfrist for de kollektive båndmidler er onsdag den 1. februar 2017 kl. 16.00

Om de kollektive båndmidler

Kodas kollektive båndmidler er baseret på indtægter fra salg af blanke kopimedier. I lighed med andre organisationer modtager Koda penge fra Copydan, Kulturplus i forbindelse med salg af  blanke cd'er, dvd'er, USB stik, hukommelseskort, mini disc's og analoge lyd- og videobånd. Det er en tredjedel af disse indtægter, som i følge loven skal fordeles i forbindelse med de kollektive båndmidler.

Formål med de kollektive båndmidler 
 • Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film.
 • Støtte af musik inden for alle genrer.

Læs regulativet til Kodas kollektive båndmidler. 

Hvem kan søge?
 • Komponister og tekstforfattere, uanset nationalitet eller medlemskab af Koda
 • Pladeselskaber og institutioner, der søger støtte til projekter der involverer ophavsmænd (kræver fuldmagt fra ophavsmænd).
Krav til din ansøgning
Din ansøgning skal opfylde fire krav:
 • Ansøgere der har modtaget støtte i et år, vil ikke kunne komme i betragtning ved de efterfølgende to års uddelinger.
 • Det er et krav, at 70 % af materialet er selvkomponeret.
 • Musikken er det vigtigste, så du skal sende musikfiler med. Udvalget skal kunne danne sig en ide om kvalitet og den bagvedliggende ide.
 • Dit projekt skal være realistisk og realiserbart. Med realiserbart menes der, at der f.eks. allerede er indgået en aftale om studieleje i forbindelse med udgivelse eller aftale om bookning i forbindelse med koncerter, mm.
Hvad kan jeg søge støtte til?
Du kan søge støtte til:
 • Arbejdslegater (eks. Komponisthonorar) og uddannelsesstøtte  
 • Produktion (cd, vinyl, digital, video, film, bog)
 • Rejselegater
 • Koncerter
 • Tværgående projekter der involverer andre kunstarter
Du kan ikke søge støtte til:
 • Allerede afholdte udgifter
 • Udstyr og grej
 • Fri musik
Støttebeløb

Der er ikke fastlagt et maksimumbeløb. Der gives typisk mellem 10.000 - 20.000 kr. I særlige tilfælde kan der bevilges højere beløb til større projekter.

Hvem vurderer min ansøgning?

Det er Kodas Båndudvalg, der vurderer din ansøgning til de kollektive båndmidler. Hvert år indstiller Kodas fire medlemsforeninger; DKF, DJBFA, DPA og DMFF, hver en repræsentant der indgår i udvalget.

Båndudvalget består i 2016 af:
 • DKF: Li-Ying Wu
 • DJBFA: Jesper Hansen
 • DPA: Marcus Winther-John
 • DMFF: Jon Madsen
Før du søger
Der er fire ting du skal være særligt opmærksom på inden du søger.
 • Du kan kun søge via online-ansøgningsmodulet.
 • Du skal ansøge i god tid. Vi har ikke mulighed for at give dig support, når først ansøgningsmodulet er lukket.
 • Der må maksimalt gå 120 minutter fra du starter med at udfylde ansøgningen, til du klikker send.
 • Du skal modtage en kvittering. Din ansøgning er ikke korrekt afsendt medmindre du har modtaget en kvittering for modtagelsen. Husk, at tjek at alt er korrekt.
Krav til filformater
 • Musik og videofiler kan kun uploades som mp3 og mp4
 • De enkelte mp3 og mp4 filer må ikke være større end 8 MB
 • Tekster, noder og evt. uddybet budget kan kun uploades som pdf.
Udbetaling af støtten

Hvis du modtager et tilsagn om støtte, skal du være opmærksom på, at støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder, at støttebeløbet fra de kollektive båndmidler og evt. støtte fra andre støtteordninger ikke må overstige dine udgifter.

Tidspunkt for udbetaling af støtte
 • Arbejdslegater og komponisthonorar bliver udbetalt umiddelbart efter støttebevillingen er givet.
 • Rejselegater udbetales, når dokumentation for rejseomkostninger foreligger.
 • Udgivelser (cd, vinyl, digital) samt film/-videoprojekter udbetales, når der foreligger fuld dokumentation for at projektet er gennemført, Koda er krediteret og det endelige regnskab er sendt til os.
Særlige forhold ved udgivelser

Vi udbetaler det fulde beløb, så snart du har:

 • Sendt os et færdigt eksemplar af din udgivelse
 • Sendt os et regnskab, der indeholde udgifter og indtægter i forbindelse med projektet. Indtægter kan for eksempel være støtte fra andre støtteordninger. Væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab skal begrundes.
 • Sendt os dine bankoplysninger
 • Oplyst hvilket Cpr/Cvr-nummer vi skal bruge til indberetning til SKAT.
Frister og svar på ansøgningen
 • Ansøgningsfrist 3. februar 2016 kl. 16.00
  Ansøgninger og supplerende materiale, der modtages efter ansøgningsfristen bliver ikke behandlet.
 • Svar på din ansøgning kan forventes i løbet af juni 2016
Problemer med din ansøgning
 • Tjek at alle krævede felter er udfyldt.
 • Tjek at du ikke har skrevet ugyldige tal eller bogstaver i felter, der ikke er beregnet til det.
 • Tjek at du ikke har skrevet for mange tegn i projektbeskrivelse og CV.
 • Tjek at Java Script er slået til.
 • Prøv med en anden browser f.eks. Google Chrome
 • Tjek dine filer. Filstørrelsen må ikke overstige 8 MB pr. fil og vi godtager kun mp3, mp4, pdf og word.
 • Du har været mere end 120 minutter om at udfylde ansøgningsskemaet.
 • Du har prøvet det hele og det virker stadig ikke. Send et skærmprint af din ansøgning til cif@koda.dk for support.