Kollektive båndmidler

Næste ansøgningsfrist for de kollektive båndmidler er onsdag den 1. februar 2017 kl. 16.00. Der åbnes for ansøgninger medio januar 2017.

Om de kollektive båndmidler

Kodas kollektive båndmidler er baseret på indtægter fra salg af blanke kopimedier. I lighed med andre organisationer modtager Koda penge fra Copydan, Kulturplus i forbindelse med salg af  blanke cd'er, dvd'er, USB stik, hukommelseskort, mini disc's og analoge lyd- og videobånd. Det er en tredjedel af disse indtægter, som i følge loven skal fordeles i forbindelse med Kodas kollektive båndmidler.

Formål med de kollektive båndmidler 
 • Støtte af enkelte ophavsmænd og kunstnere der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film.
 • Støtte af musik inden for alle genrer.

Læs regulativet til Kodas kollektive båndmidler. 

Hvem kan søge?
 • Komponister og tekstforfattere, uanset nationalitet eller medlemskab af Koda
 • Pladeselskaber og institutioner, der søger støtte til projekter der involverer ophavsmænd (kræver fuldmagt fra ophavsmænd).

OBS: Ansøgere der har modtaget støtte i et år, vil ikke kunne komme i betragtning ved de efterfølgende to års uddelinger.

Krav til din ansøgning
Din ansøgning skal opfylde fire krav:
 1. Størstedelen af materialet er selvkomponeret (70%).
 2. Musikfiler er vedhæftet din ansøgning. Udvalget skal kunne danne sig en ide om musikkens kvalitet og den bagvedliggende ide.
 3. Projekt skal være realistisk og realiserbart. Med realiserbart menes der, at der f.eks. allerede er indgået en aftale om studieleje i forbindelse med udgivelse eller aftale om bookning i forbindelse med koncerter, mm.
 4. Koda skal modtage en fuldmagt, hvis du søger på vegne af en eller flere komponister eller sangskrivere.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?
Du kan søge støtte til:
 • Arbejdslegater (eks. Komponisthonorar) og uddannelsesstøtte  
 • Produktion (cd-, vinyl-, digital-, video-, og nodeudgivelser)
 • Rejselegater
 • Koncerter
 • Tværgående projekter der involverer andre kunstarter
Du kan ikke søge støtte til:
 • Allerede afholdte udgifter
 • Udstyr og grej
 • Fri musik
Støttebeløb

Der er ikke fastlagt et maksimumbeløb. Der gives typisk mellem 10.000 - 20.000 kr. I særlige tilfælde kan der bevilges højere beløb til større projekter.

Hvem vurderer min ansøgning?

Det er Kodas Legatudvalg, der vurderer din ansøgning til de kollektive båndmidler. Hvert år indstiller Kodas fire medlemsforeninger; DKF, DJBFA, DPA og Musikforlæggerne, hver en repræsentant der indgår i udvalget.

Legatudvalget består i 2016 af:
 • DKF: Li-Ying Wu
 • DJBFA: Jesper Hansen
 • DPA: Marcus Winther-John
 • Musikforlæggerne: Jon Madsen
Sådan udfylder du onlineskemaet
 • Ansøgning kan kun ske online.
 • Den skrevne del af ansøgningen er delt op i en ”motivation”, ”projektbeskrivelse” og ”om dig”.
 • Din projektbeskrivelse skal være kort og præcis. Der er derfor sat et maksimum på 1000 anslag til at beskrive dit projekt. Det svarer til ca. 10 linjer skrevet i Times New Roman pkt. 12. i et Word dokument.
 • Husk at angive, hvilket beløb du søger om.
 • Det er vigtigt, at det fremgår, hvem der er ophavsmand/mænd til værkerne.
 • Der er særlige krav til filformater. Læs mere under afsnittet krav til filformater
 • Din ansøgning er ikke korrekt afsendt medmindre du har modtaget en kvittering for modtagelsen.
 • Husk, at tjekke din kvittering for fejl og mangler.
 • Vi har ikke mulighed for at give dig support, når først ansøgningsmodulet er lukket.
Krav til filformater

 • Musik og videofiler kan kun uploades som mp3 og mp4. Du kan evt. bruge en converter til at ændre dine filer til det rette format.
 • De enkelte mp3 og mp4 filer må ikke være større end 8 MB
 • Tekster, noder og evt. uddybet budget kan kun uploades som word og pdf.

 

Sådan udbetales støtten
Udbetaling af arbejd-, studie- og rejselegater
 • Arbejdslegater og komponisthonorar bliver udbetalt umiddelbart efter støttebevillingen er givet.
 • Rejselegater udbetales, når dokumentation for rejseomkostninger foreligger.
Udbetaling projekter (cd, vinyl, online, video, bog og nodeudgivelser)

Inden vi kan udbetale din støtte skal vi modtage A: Dokumentation for at projektet er færdig, B: Kreditering af Koda og C: Regnskab. Dette gælder ikke arbejdslegater og rejselegater (se afsnittet ovenover).

Vær opmærksom på at vi skal have modtaget den nødvendige dokumentation inden fristens udløb og at tilsagnet om støtte bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 1 år.  

A: Du skal kunne dokumentere at projektet er færdigt.

 • Fysisk udgivelse (cd, plade eller bog) eller artwork og betalt faktura fra et NCB godkendt trykkeri.
 • Online udgivelser - Link til online professionel onlinebutik eller streamingtjeneste (må ikke kræve login).
 • Musikvideoer kan lægges på YouTube

B: Kreditering af Koda kan ske på følgende måder:

 • På coveret af din udgivelse – Download Kodas logo her
 • I forbindelse med in onlineudgivelse
 • Egen hjemmeside sammen med musikken
 • Offentlig Soundcloud kanal sammen med musikken
 • Youtube sammen med musikken

Vi godtager ikke udgivelser og krediteringer på Facebook

C: Regnskab

Støtten bevilges på baggrund af et underskud. Det betyder, at støttebeløbet fra de kollektive båndmidler og evt. andre indtægter ikke må overstige dine udgifter. Regnskabet skal derfor indeholde oplysninger om indtægter og udgifter forbundet med dit projekt. Med indtægter menes der legater, støtte fra andre organisationer, tilskud fra pladeselskaber, penge som er crowdfundet og lignende der kan være givet i forbindelse med projektet.

 • Oplys hvilken konto du ønsker pengene udbetalt til
 • Oplys om du ønsker beløbet skatteindberettet på dit Cpr- eller evt. Cvr-nummer
Frister og svar på ansøgningen
 • Ansøgningsfrist 1. februar 2017 kl. 16.00
  Ansøgninger og supplerende materiale, der modtages efter ansøgningsfristen bliver ikke behandlet.
 • Svar på din ansøgning kan forventes i løbet af juni 2017
Ved tilsagn om støtte
 • Dit projekt skal være færdiggjort et år efter tilsagnet er givet. Fristen fremgår af dit tilsagnsbrev.
 • Tilsagn om støtte bortfalder, hvis projektet ikke gennemføres inden for 1 år. Du er velkommen til at søge støtte igen til det samme projekt.
Problemer med din ansøgning
 • Tjek at alle krævede felter er udfyldt.
 • Tjek at du ikke har skrevet ugyldige tal eller bogstaver i felter, der ikke er beregnet til det.
 • Tjek at du ikke har skrevet for mange tegn i projektbeskrivelse og CV.
 • Tjek at Java Script er slået til.
 • Prøv med en anden browser f.eks. Google Chrome
 • Tjek dine filer. Filstørrelsen må ikke overstige 8 MB pr. fil og vi godtager kun mp3, mp4, pdf og word.
 • Du har været mere end 120 minutter om at udfylde ansøgningsskemaet.
 • Du har prøvet det hele og det virker stadig ikke. Send et skærmprint af din ansøgning til cif@koda.dk for support.