Kodas kulturelle midler

Ifølge Kodas nye vedtægter skal generalforsamlingen på det kommende møde den 27. april 2017 træffe en række beslutninger om de kulturelle midler og de nærmere retningslinier for anvendelsen og fordelingen af dem.

Når de nye retningslinier er vedtaget, vil du her på siden kunnne se, hvornår og hvordan du kan søge andel i Kodas kulturelle midler. 

Se de nuværende retningslinier for anvendelsen af Kodas kulturelle midler.