Kodas kulturelle midler

Næste ansøgningsfrist for Kodas kulturelle midler er den 7. september 2016 kl. 16.00.

Midlerne kan kun søges af Koda-medlemmer, der ikke er medlem af en af Kodas fire medlemsforeninger: DKF, DJBFA, DPA og Musikforlæggerne i Danmark.

Kort om de kulturelle midler

Ifølge Kodas vedtægter skal 10 pct. af nettoind­tægten af de opkrævede vederlag for musikbrug gå til sociale og kulturelle formål; de såkaldte kulturelle midler.

 • De kulturelle midler har hovedsagelig til formål, at støtte dansk originalmusik og hertil knyttet tekst. Herunder arbejds-, rejse- og studielegater.

Du kan læse de retningslinier (pdf) som ligger til grund for uddeling af Kodas kulturelle midler.

Hvem kan søge?
 • Tilsluttede medlemmer. Et tilsluttet medlem er et medlem af Koda, der ikke også samtidig er medlem af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusik Autorer (DJBFA), Danske Populærautorer (DPA), Dansk Komponist Forening (DKF) eller Dansk Musikforlægger Forening (DMFF).
 • Medlemmer af ovennævnte foreninger skal søge de kulturelle midler via deres respektive forening.
 • Medlemmer bosat på Færøerne skal søge de kulturelle midler via den færøske komponistforening
 • Medlemmer bosat på Grønland skal søge støtte via Kodas hjemmeside under Grønland.
 • Ansøgningen er personlig. Et pladeselskab eller andre kan derfor ikke søge på vegne af et medlem. 

 

Hvad kan jeg søge støtte til?
 • Indspilning og udgivelser (cd, vinyl, digital, dvd, film, noder og video)
 • Arbejdslegater (herunder komponisthonorar) og studielegater
 • Rejselegater
 • Koncerter 
Hvad lægges der vægt på, når mit projekt vurderes?
Der lægges særlig vægt på
 • At projektet har seriøs karakter, og at ansøgerens rolle fremgår tydeligt.
 • At projektet er klart beskrevet og med tydelig tilknytning til ansøgerens virksomhed som Koda-medlem
 • At  det  på baggrund af ansøgningen kan vurderes, at der er rimelig sandsynlighed for,  at projektet gennemføres.
 • Det er et krav, at størstedelen af det indspillede materiale er selvkomponeret.
 • Der ydes ikke støtte til allerede af­holdte udgifter eller til indkøb af udstyr.
 • Lydfiler afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke
 • Vi anbefaler, at du prioriterer rækkefølgen af lydfiler som udvalget skal høre 
Hvor meget kan jeg få udbetalt i støtte?

Der er som udgangspunkt ikke fastsat et maksimumbeløb. Et god råd er derfor, at søge det reelle beløb du har brug for til at gennemføre projektet.

Som vejledning kan vi oplyse, at der typisk bliver givet mellem 5.000-20.000 kr. Udvalget er dog fuldt berettiget til at tildele et projekt mere, hvis de finder det berettiget dertil.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Inden du udfylder din ansøgning til Kodas kulturelle midler, er det vigtigt, at du har læst om støttepuljens retningslinjer og betingelser. Det vil give dig indblik i, om det er relevant for dig at søge. Når du herefter har besluttet dig for at søge, så læs denne vejledning, så du er sikker på at udfylde din ansøgning korrekt.

Før du går i gang med at søge: 
 • Du kan kun ansøge online
 • Ansøg i god tid og henvend dig til os inden ansøgningsfristen, hvis du opdager fejl. Vi har ikke mulighed for at hjælpe dig, når onlinetilmeldingen først er lukket ned.  
 • Sørg for at have alle dokumenter og filer parat, som skal vedhæftes ansøgningen.
 • Vær opmærksom på at der maximalt må gå 50 minutter fra du er påbegyndt ansøgningen til du klikker send!
 • Når du har sendt din ansøgning, bliver den behandlet i systemet. Du kan herefter ikke rette i den.
 • Hvis din ansøgning er mangelfuld, bliver den ikke behandlet. Det er derfor vigtigt, at du først sender den, når alt er klar.
 • Det er vigtigt, at det fremgår, hvem der er ophavsmand til værkerne.
 • Ansøgninger, som ikke indeholder lydfiler, bliver ikke behandlet.
Vedhæftninger og upload af filer 
 • Den samlede størrelse af uploadede filer kan max. være 56 MB.
 • Filformater der kan uploades er: mp3, mp4, pdf.
Vær særligt opmærksom på
 • Kvittering: Du modtager en kvittering på mail, når din ansøgning er registreret. E-mailen indeholder en pdf-fil, hvor du kan se de oplysninger, du har tastet ind. Din ansøgning ikke er sendt, hvis du ikke modtager en kvittering
 • Kvitteringsmailen kan ikke besvares.

NB: Husk at tjekke din kvittering for fejl og mangler. Du kan ikke få lov til at rette i din ansøgning efter fristens udløb.

Regler for udbetaling af støtte

Støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at dine indtægter forbundet med projektet ikke må overstige dine udgifter.

Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af midlerne, kræver dette en tilladelse fra Båndudvalget. Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 1 år.

Sådan får du udbetalt din støtte

Arbejdslegater og komponisthonorar bliver udbetalt med det samme efter støttebevillingen er givet.

Rejselegater udbetales, når dokumentation for rejseomkostninger foreligger.

Indspilning og udgivelser (cd, vinyl, digitalt) samt nodeproduktion og film-/videoprojekter udbetales, når der foreligger fuld dokumentation for, at projektet er gennemført.

Vi skal bruge følgende: 
 • Færdigt eksemplar af det projekt du har fået støtte til.
 • Regnskab skal indeholde udgifter i forbindelse med projektet. Hvis du har modtaget støtte fra andre ordninger, skal indtægten herfra også angives i regnskabet. Regnskabet skal være opstillet på samme måde som som det indsendte budget. Væsentlige afvigelser mellem budget og det endelige regnskab skal begrundes.
 • Bankoplysninger
 • Cpr/cvr-nummer - bekræftelse af cpr/cvr i forbindelse med indberetning til SKAT.
 • Særlige forhold ved udgivelser
  Hvis du  har fået støtte, hvor der indgår eksemplarfremstilling, (fx en cd) skal det fremgå af coveret, at der er ydet økonomisk støtte fra Koda. Du kan eventuelt benytte teksten: "Denne cd er udgivet med støtte fra Kodas kulturelle midler" og trykke et logo. Download Kodas logo her
Hvem vurderer min ansøgning?

Uddelingen foretages af Kodas Båndudvalg, som består af repræsentanter fra Kodas medlemsforeninger. Repræsentanterne er nedsat af Kodas bestyrelse for et år ad gangen.

Båndudvalget består i 2016 af:

 • DKF: Li-Ying Wu
 • DJBFA: Jesper Hansen
 • DPA: Marcus Winther-John
 • DMFF: Jon Madsen
Tidsfrister og udbetalingstidspunkter

Vi åbner for ansøgninger medio august.

Koda skal have registreret din ansøgning senest den 7. september 2016, kl. 16.00

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af december 2016. 

Jeg kan ikke sende min ansøgning
Hvis du har problemer med at sende din ansøgning, skal du gøre følgende: 

 • Tjek at alle krævede felter er udfyldt
 • Tjek at du ikke har skrevet ugyldige tal eller bogstaver i felter, der ikke er beregnet til det.
 • Tjek at Java Script er slået til
 • Prøv med en anden browser f.eks. Google Chrome
 • Tjek filformater. F.eks. at dine lydfiler ikke er påhæftet et billede fra iTunes
 • Tjek filstørrelsen
 • Tjek din internetforbindelse
 • Jeg har prøvet det hele og det virker stadig ikke. Kontakt Koda for teknisk support. Send skærmprint af din ansøgning til cif@koda.dk
 • NB! Der kan kun søges online via ansøgningsmodulet.