Kodas kulturelle midler

Ifølge Kodas nye vedtægter skal generalforsamlingen på det kommende møde den 27. april 2017 træffe en række beslutninger om de kulturelle midler og de nærmere retningslinier for anvendelsen og fordelingen af dem.

Når de nye retningslinier er vedtaget, vil du her på siden kunnne se, hvornår og hvordan du kan søge andel i Kodas kulturelle midler. 

Se de nuværende retningslinier for anvendelsen af Kodas kulturelle midler.

Regler for udbetaling af allerede tildelt støtte

Støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at dine indtægter forbundet med projektet ikke må overstige dine udgifter.

Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af midlerne, kræver dette en tilladelse fra Båndudvalget. Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 1 år.

Sådan får du udbetalt din støtte

Inden vi kan udbetale din støtte skal vi modtage A: Dokumentation for at projektet er færdig, B: Kreditering af Koda og C: Regnskab. Dette gælder ikke arbejdslegater og rejselegater.

Hvornår er et projekt færdig?

A: Du skal kunne dokumentere at projektet er færdigt.

  • Fysisk udgivelse (cd, plade, node eller bog) sendes til Koda
  • Eller artwork og betalt faktura for tryk fra et NCB godkendt trykkeri.
  • Online udgivelser. Her skal vi have et link til en professionel onlineudbyder eller streamingtjeneste (må ikke kræve login).
  • Musikvideoer kan lægges på YouTube.


B:
Kreditering af Koda kan ske på følgende måder:

  • På coveret af din udgivelse
  • I forbindelse med in onlineudgivelse
  • Egen hjemmeside sammen med musikken
  • Offentlig Soundcloud kanal sammen med musikken
  • Youtube sammen med musikken

Vi godtager ikke udgivelser og krediteringer på Facebook


C:
Regnskab

Et regnskab skal indeholde oplysninger om indtægter og udgifter forbundet med dit projekt.
Med indtægter menes der legater, støtte fra andre organisationer, tilskud fra pladeselskaber, penge som er crowdfundet og lignende der kan være givet i forbindelse med projektet.

Være opmærksom på at vi skal have modtaget den nødvendige dokumentation inden fristens udløb.