Kodas kulturelle midler

Midlerne kan kun søges af Koda-medlemmer, der ikke er medlem af en af Kodas fire medlemsforeninger: DKF, DJBFA, DPA og Musikforlæggerne i Danmark.

Kort om de kulturelle midler

Ifølge Kodas vedtægter skal 10 pct. af nettoind­tægten af de opkrævede vederlag for musikbrug gå til sociale og kulturelle formål; de såkaldte kulturelle midler.

 • De kulturelle midler har hovedsagelig til formål, at støtte dansk originalmusik og hertil knyttet tekst. Herunder arbejds-, rejse- og studielegater.

Du kan læse de retningslinier (pdf) som ligger til grund for uddeling af Kodas kulturelle midler.

Hvem kan søge?
 • Alle medlemmer af Koda
 • Medlemmer bosat på Færøerne skal søge de kulturelle midler via den færøske komponistforening
 • Medlemmer bosat på Grønland skal søge støtte via Kodas hjemmeside under Grønland.
 • Ansøgningen er personlig. Et pladeselskab eller andre kan derfor ikke søge på vegne af et medlem. 

 

Hvad kan jeg søge støtte til?
 • Indspilning og udgivelser (cd, vinyl, digital, dvd, film, noder og video)
 • Arbejdslegater (herunder komponisthonorar) og studielegater
 • Rejselegater
 • Koncerter 
Hvad lægges der vægt på, når mit projekt vurderes?
Der lægges særlig vægt på
 • At projektet har seriøs karakter, og at ansøgerens rolle fremgår tydeligt.
 • At projektet er klart beskrevet og med tydelig tilknytning til ansøgerens virksomhed som Koda-medlem
 • At  det  på baggrund af ansøgningen kan vurderes, at der er rimelig sandsynlighed for,  at projektet gennemføres.
 • Det er et krav, at størstedelen af det indspillede materiale er selvkomponeret.
 • Der ydes ikke støtte til allerede af­holdte udgifter eller til indkøb af udstyr.
 • Lydfiler afspejler projektet og/eller giver en klar indikation af ansøgers musikalske virke
 • Vi anbefaler, at du prioriterer rækkefølgen af lydfiler som udvalget skal høre 
Hvor meget kan jeg få udbetalt i støtte?

Der er som udgangspunkt ikke fastsat et maksimumbeløb. Et god råd er derfor, at søge det reelle beløb du har brug for til at gennemføre projektet.

Som vejledning kan vi oplyse, at der typisk bliver givet mellem 5.000-20.000 kr. Udvalget er dog fuldt berettiget til at tildele et projekt mere, hvis de finder det berettiget dertil.

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Inden du udfylder din ansøgning til Kodas kulturelle midler, er det vigtigt, at du har læst om støttepuljens retningslinjer og betingelser. Det vil give dig indblik i, om det er relevant for dig at søge. Når du herefter har besluttet dig for at søge, så læs denne vejledning, så du er sikker på at udfylde din ansøgning korrekt.

Før du går i gang med at søge: 
 • Du kan kun ansøge online
 • Ansøg i god tid og henvend dig til os inden ansøgningsfristen, hvis du opdager fejl. Vi har ikke mulighed for at hjælpe dig, når onlinetilmeldingen først er lukket ned.  
 • Sørg for at have alle dokumenter og filer parat, som skal vedhæftes ansøgningen.
 • Vær opmærksom på at der maximalt må gå 50 minutter fra du er påbegyndt ansøgningen til du klikker send!
 • Når du har sendt din ansøgning, bliver den behandlet i systemet. Du kan herefter ikke rette i den.
 • Hvis din ansøgning er mangelfuld, bliver den ikke behandlet. Det er derfor vigtigt, at du først sender den, når alt er klar.
 • Det er vigtigt, at det fremgår, hvem der er ophavsmand til værkerne.
 • Ansøgninger, som ikke indeholder lydfiler, bliver ikke behandlet.
Vedhæftninger og upload af filer 
 • Den samlede størrelse af uploadede filer kan max. være 56 MB.
 • Filformater der kan uploades er: mp3, mp4, pdf.
Vær særligt opmærksom på
 • Kvittering: Du modtager en kvittering på mail, når din ansøgning er registreret. E-mailen indeholder en pdf-fil, hvor du kan se de oplysninger, du har tastet ind. Din ansøgning ikke er sendt, hvis du ikke modtager en kvittering
 • Kvitteringsmailen kan ikke besvares.

NB: Husk at tjekke din kvittering for fejl og mangler. Du kan ikke få lov til at rette i din ansøgning efter fristens udløb.

Regler for udbetaling af støtte

Støtten bevilges som en underskudsgaranti. Det betyder at dine indtægter forbundet med projektet ikke må overstige dine udgifter.

Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis du ønsker at ændre anvendelsen af midlerne, kræver dette en tilladelse fra Båndudvalget. Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 1 år.

Sådan får du udbetalt din støtte

Inden vi kan udbetale din støtte skal vi modtage A: Dokumentation for at projektet er færdig, B: Kreditering af Koda og C: Regnskab. Dette gælder ikke arbejdslegater og rejselegater.

Hvornår er et projekt færdig?

A: Du skal kunne dokumentere at projektet er færdigt.

 • Fysisk udgivelse (cd, plade, node eller bog) sendes til Koda
 • Eller artwork og betalt faktura for tryk fra et NCB godkendt trykkeri.
 • Online udgivelser. Her skal vi have et link til en professionel onlineudbyder eller streamingtjeneste (må ikke kræve login).
 • Musikvideoer kan lægges på YouTube.


B:
Kreditering af Koda kan ske på følgende måder:

 • På coveret af din udgivelse
 • I forbindelse med in onlineudgivelse
 • Egen hjemmeside sammen med musikken
 • Offentlig Soundcloud kanal sammen med musikken
 • Youtube sammen med musikken

Vi godtager ikke udgivelser og krediteringer på Facebook


C:
Regnskab

Et regnskab skal indeholde oplysninger om indtægter og udgifter forbundet med dit projekt.
Med indtægter menes der legater, støtte fra andre organisationer, tilskud fra pladeselskaber, penge som er crowdfundet og lignende der kan være givet i forbindelse med projektet.

Være opmærksom på at vi skal have modtaget den nødvendige dokumentation inden fristens udløb.

Hvem vurderer min ansøgning?

Uddelingen foretages af Kodas Båndudvalg, som består af repræsentanter fra Kodas medlemsforeninger. Repræsentanterne er nedsat af Kodas bestyrelse for et år ad gangen.

Båndudvalget består i 2016 af:

 • DKF: Martin Stauning
 • DJBFA: Lars Greve
 • DPA: Tobias Stenkjær
 • Musikforlæggerne: Lars Sjelle

 

Deadline og frister

En forudsætning for at modtage støtte fra Kodas puljer er, at dit projekt er realiserbart og derfor er der en tidsfrist der skal overholdes.

 • Dit projekt skal være færdiggjort et år efter tilsagnet er givet. Fristen fremgår af dit tilsagnsbrev.
 • Er du endnu ikke færdig efter 1 år inddrages støtten. Du er velkommen til at søge støtte igen til det samme projekt.
 • I helt særlige tilfælde kan Koda dispensere fra fristen ved personlig henvendelse.
Jeg kan ikke sende min ansøgning
Hvis du har problemer med at sende din ansøgning, skal du gøre følgende: 

 • Tjek at alle krævede felter er udfyldt
 • Tjek at du ikke har skrevet ugyldige tal eller bogstaver i felter, der ikke er beregnet til det.
 • Tjek at Java Script er slået til
 • Prøv med en anden browser f.eks. Google Chrome
 • Tjek filformater. F.eks. at dine lydfiler ikke er påhæftet et billede fra iTunes
 • Tjek filstørrelsen
 • Tjek din internetforbindelse
 • Jeg har prøvet det hele og det virker stadig ikke. Kontakt Koda for teknisk support. Send skærmprint af din ansøgning til cif@koda.dk
 • NB! Der kan kun søges online via ansøgningsmodulet.